ZFŚS, fundusz socjalny, świadczenia socjalne, świadczenie urlopowe
lupa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (386) z dnia 20.01.2015

Dodatkowy odpis na ZFŚS

Spółka z o.o. tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS). W ubiegłym roku wydatkowano z Funduszu więcej środków niż planowano. W związku z tym na koniec roku spółka zasiliła rachunek Funduszu ze środków obrotowych. Dodatkowy odpis ujęła w kosztach podatkowych. Czy kwota dodatkowego odpisu przekazanego na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS mogła być ujęta w kosztach podatkowych spółki?

Kwota dodatkowego odpisu na ZFŚS przekazanego na wyodrębniony rachunek bankowy mogła być ujęta w kosztach podatkowych spółki.

Zasadniczo, odpisy i wpłaty na różnego rodzaju fundusze, tworzone przez podatnika, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Jednak stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. b updop, odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych obciążają koszty działalności pracodawcy, są kosztami uzyskania przychodów, jeżeli środki pieniężne stanowiące równowartość tych odpisów i zwiększeń zostały wpłacone na rachunek Funduszu.

Wskazniki i stawki
Wysokość odpisów na ZFŚS dostępna jest
w serwisie www.wskazniki.gofin.pl

Z ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 592 ze zm.) wynika, że Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Jednak w przypadku pracodawców zatrudniających według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, wysokość odpisu na Fundusz może dowolnie kształtować układ zbiorowy pracy lub regulamin wynagradzania, gdy pracodawcy nie są objęci układem zbiorowym pracy (art. 4 tej ustawy). Jeżeli w sytuacji opisanej w pytaniu spółka spełniała te wymogi, to kwotę wpłaconą na rachunek Fundusz tytułem dodatkowego odpisu, mogła uznać za koszt uzyskania przychodów.

www.ZFSS.pl - Tworzenie i rezygnacja z Funduszu:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60