ZFŚS, fundusz socjalny, świadczenia socjalne, świadczenie urlopowe
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (1094) z dnia 20.05.2021

Obowiązek odprowadzenia odpisu na ZFŚS w ustawowych terminach

1) Jesteśmy spółką zatrudniającą 19 pracowników i od kilku lat prowadzimy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zawsze odprowadzaliśmy odpis na ZFŚS w terminach wynikających z ustawy o ZFŚS, ale w tym roku, ze względu na trudności finansowe spółki, chcielibyśmy wpłacić pierwszą ratę odpisu na ZFŚS później, niż to wynika z ustawy (do końca lipca 2021 r.). Czy to dopuszczalne?

Tak, przy założeniu, że stan zatrudnienia podany w pytaniu był ustalony na dzień 1 stycznia 2021 r.

Do odprowadzania odpisu na ZFŚS w terminach wynikających z przepisów ustawowych są zobowiązani pracodawcy, którzy tworzą Fundusz obligatoryjnie. Zgodnie z art. 3 ust. 1, 1c i 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 746), dalej: ustawy o ZFŚS, są to pracodawcy mający status jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego oraz pracodawcy spoza sfery budżetowej zatrudniający na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej:

 • 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty,
 • 20, ale poniżej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, u których zakładowa organizacja związkowa zażądała utworzenia ZFŚS.

Wymienieni pracodawcy muszą odprowadzić pierwszą ratę odpisów w terminie do 31 maja danego roku. Pierwsza rata stanowi co najmniej 75% równowartości odpisów podstawowych na jednego pracownika:

 • zatrudnionego w normalnych warunkach,
 • wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze, - w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych,
 • młodocianego.

Druga rata odpisów (odprowadzana do końca września danego roku) obejmuje pozostałą część odpisów podstawowych oraz fakultatywne zwiększenia. Przy czym odpis podstawowy na jednego zatrudnionego stanowi określony dla danej grupy pracowników procent przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą (dalej zwanego podstawą). W 2021 r. podstawę odpisu podstawowego stanowi przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r., tj. 4.134,02 zł (art. 5 ust. 1-3art. 5j ustawy o ZFŚS).

Jak wynika z przywołanych przepisów, obowiązek odprowadzenia odpisu na ZFŚS w terminach wynikających z ustawy o ZFŚS nie dotyczy pracodawców, którzy mogą, ale nie muszą tworzyć ZFŚS. Do takich pracodawców należy firma wskazana w pytaniu, ponieważ należy do sfery pozabudżetowej i (co zakładamy) na dzień 1 stycznia 2021 r. zatrudniała poniżej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Tacy pracodawcy mogą tworzyć ZFŚS fakultatywnie lub też mogą wypłacać świadczenie urlopowe (art. 3 ust. 3 ustawy o ZFŚS). W związku z tym nie wiążą ich ustawowe terminy odprowadzania odpisu na ZFŚS (art. 6 ust. 2a ustawy o ZFŚS).


2) Zgodnie z ustawą o ZFŚS, pierwszą ratę odpisu na ZFŚS odprowadza się do końca maja danego roku. Jesteśmy firmą, w której obowiązuje rok obrotowy i podatkowy niepokrywający się z rokiem kalendarzowym. Czy w związku z tym dotyczą nas ustawowe terminy odprowadzenia odpisu?

Naszym zdaniem tak. Należy zauważyć, że ustawa o ZFŚS określając termin odprowadzenia odpisów na Fundusz, nie przewiduje możliwości modyfikacji tych terminów przez pracodawców, których one dotyczą. Wspomniana ustawa w art. 6 ust. 2 określa te terminy w sposób jednoznaczny stanowiąc, że I rata odpisu (odpowiadająca co najmniej 75% równowartości odpisów podstawowych) powinna być przekazana do końca maja danego roku kalendarzowego, a II rata, obejmująca pozostałą część odpisów i zwiększeń - do końca września danego roku. Jak widać ustawowe terminy odprowadzania odpisu powiązane są wyłącznie z rokiem kalendarzowym, dlatego stosowanie w firmie jeszcze innych okresów (roku podatkowego, obrotowego), niepokrywających się z rokiem kalendarzowym, nie powinno mieć wpływu na te terminy.


3) W grudniu 2020 r. podjęliśmy decyzję o zawieszeniu obowiązku tworzenia ZFŚS i odprowadzania odpisu na ten Fundusz na mocy specustawy, ze skutkiem od 1 stycznia 2021 r. Ponieważ w firmie nie działają związki zawodowe, z nikim nie konsultowaliśmy tej decyzji. Na jej podstawie nie będziemy odprowadzali I raty odpisu na ZFŚS do końca maja br. Czy jednak nie powinniśmy uzgodnić zawieszenia odprowadzania odpisu z przedstawicielami pracowników (w zastępstwie związków)?

Naszym zdaniem, nie ma takiego obowiązku. Pracodawca, o którym mowa w pytaniu, skorzystał z możliwości zawieszenia obowiązku tworzenia ZFŚS i odprowadzania odpisu na ten Fundusz na podstawie art. 15ge ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 ze zm.), tzw. specustawy. Zgodnie z tym przepisem, pracodawca, u którego nastąpił spadek obrotów określony w art. 15g ust. 9 lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń zdefiniowany w art. 15gb ust. 2 specustawy, może - w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii - zawiesić obowiązek:

 • tworzenia lub funkcjonowania ZFŚS,
 • dokonywania odpisu podstawowego,
 • wypłaty świadczenia urlopowego.

Decyzja o zawieszeniu podlega uzgodnieniu z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi, o których mowa w art. 15g ust. 11 pkt 1 albo 2 specustawy (jeżeli występują w zakładzie pracy). Przytoczony przepis nie przewiduje, w razie braku związków zawodowych, obowiązku konsultacji z przedstawicielami pracowników. Naszym zdaniem, art. 15ge specustawy należy traktować jako przepis szczególny wobec ustawy o ZFŚS, który ma pierwszeństwo stosowania. Ponieważ nie przewiduje on wymogu konsultacji czy uzgodnień z przedstawicielami pracowników, należy uznać, że nie jest to dla pracodawcy obligatoryjne.

www.ZFSS.pl - Tworzenie i rezygnacja z Funduszu:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.