ZFŚS, fundusz socjalny, świadczenia socjalne, świadczenie urlopowe
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 44 (2127) z dnia 29.05.2024

Przekazanie I raty odpisu na ZFŚS w ujęciu księgowym

Do końca maja 2024 r. należy przekazać 75% odpisu na ZFŚS za 2024 r. na wyodrębniony rachunek tego Funduszu. W sytuacji gdy jednostka rozlicza odpis na ZFŚS w czasie w równych comiesięcznych ratach, powstaną różnice między wartością odpisu stanowiącą koszt bilansowy a jego wartością uwzględnianą w kosztach uzyskania przychodów.

Księgowanie odpisu na ZFŚS

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Stanowi o tym art. 5 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 288). W określonych w tej ustawie przypadkach odpis podstawowy może być zwiększany. Odpisy i zwiększenia obciążają koszty działalności pracodawcy.

W księgach rachunkowych odpis oraz zwiększenia ZFŚS są ujmowane na koncie 85 "Fundusze specjalne" (w analityce: ZFŚS) w korespondencji z kontem kosztów. W przypadku prowadzenia pełnego rachunku kosztów podstawowej działalności operacyjnej kwotę odpisu na dany rok księguje się w zespole 4 na koncie 40-5 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia" i równolegle w zespole 5 na odpowiednim koncie dla rodzaju działalności, w której zatrudnieni są pracownicy objęci odpisem. W zapisie księgowym wygląda to następująco:

- Wn konto 40-5 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia",
- Ma konto 85 "Fundusze specjalne" (w analityce: ZFŚS)

oraz równolegle

- Wn odpowiednie konto zespołu 5, np. konto 50 "Koszty działalności podstawowej", konto 55 "Koszty zarządu",
- Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów".

Takie księgowania są właściwe w firmie, w której odpis na ZFŚS nie stanowi istotnej kwoty. Jednak w większości przypadków jest to kwota znacząca. Ponieważ w takiej sytuacji jednorazowe odniesienie w koszty wartości odpisu na ZFŚS zniekształciłoby wynik finansowy bieżącego okresu, jest on rozliczany w koszty w czasie (w ciągu roku) za pośrednictwem konta 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów". Wówczas ewidencja odpisu na ZFŚS na dany rok wygląda następująco:

a) naliczenie odpisu na ZFŚS na dany rok

- Wn konto 40-5,
- Ma konto 85,

b) przeniesienie kosztów do rozliczenia w czasie

- Wn konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów",
- Ma konto 49,

c) przeksięgowanie w koszty części odpisu (1/12) dotyczącego danego miesiąca tego roku

- Wn odpowiednie konto zespołu 5,
- Ma konto 64-0.

Jeśli jednostka stosuje uproszczenie w ewidencji rozliczeń międzyokresowych polegające na nieujmowaniu wstępnym kosztów rozliczanych w czasie na kontach w zespole 4, może księgować:

a) naliczenie odpisu na ZFŚS na dany rok

- Wn konto 64-0,
- Ma konto 85,

b) przeksięgowanie w koszty części odpisu (1/12) dotyczącego danego miesiąca tego roku

- Wn konto 40-5,
- Ma konto 64-0

oraz równolegle

- Wn odpowiednie konto zespołu 5,
- Ma konto 49.

Koszty bilansowe są więc obciążane jednorazowo w dacie naliczenia odpisu lub (częściej) w comiesięcznych ratach. Ujęcie kosztu odpisu na ZFŚS w księgach jest niezależne od dokonywanych faktycznie wpłat na rachunek ZFŚS.

Zapłata I raty odpisu na ZFŚS

Środki funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. Pracodawca równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń na dany rok kalendarzowy przekazuje na rachunek bankowy funduszu w terminie do dnia 30 września tego roku, z tym że w terminie do dnia 31 maja tego roku przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów (art. 6 ustawy o ZFŚS).

Przelew środków pieniężnych na rachunek bankowy ZFŚS może być zaksięgowany następująco:

- Wn konto 13-5 "Rachunek bankowy ZFŚS",
- Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".

Koszty podatkowe i ewidencja różnic

Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć te odpisy i zwiększenia na ZFŚS, które w rozumieniu przepisów o ZFŚS obciążają koszty działalności pracodawcy, jeżeli środki pieniężne stanowiące równowartość tych odpisów i zwiększeń zostały wpłacone na rachunek Funduszu. Wynika to z art. 23 ust. 1 pkt 7 lit. b) ustawy o pdof i art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. b) ustawy o pdop. Wszelkie różnice między kosztami bilansowymi a podatkowymi, w celu właściwego ustalenia dochodu do opodatkowania na podstawie ksiąg rachunkowych, można ujmować w ewidencji analitycznej do kont kosztów lub w ewidencji pozabilansowej. W odniesieniu do kosztu odpisu na ZFŚS, w sytuacji gdy jednostka księgowo ujęła jego wartość:

 • jednorazowo w kosztach bilansowych - może w ewidencji analitycznej do konta 40-5 wyodrębnić konta kosztów KUP (koszty uzyskania przychodów) i NKUP (koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów) i dokonywać na nich księgowań kwot zapłaconych i niezapłaconych na rachunek ZFŚS,
 • do rozliczenia na koncie 64-0 - do ustalenia wartości odpisu stanowiącego koszty podatkowe powinna wykorzystać ewidencję pozabilansową; kwoty stanowiące koszty bilansowe mogą bowiem być niższe niż kwota odpisu zapłacona na rachunek ZFŚS (przykład).

Przykład

Jednostka dokonała odpisu na ZFŚS na 2024 r. w kwocie 120.857 zł. Całą kwotę ujęła na koncie 40-5 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia" (w analityce: NKUP) i za pośrednictwem konta 49 "Rozliczenie kosztów" na koncie 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów", skąd rozlicza ją w miesięcznych ratach (po 10.071,42 zł) na odpowiednie konta zespołu 5. Na koniec maja 2024 r. rozliczono w koszty bilansowe kwotę 50.357,10 zł.

W maju 2024 r. jednostka dokonała przelewu 75% wartości odpisu, tj. 90.642,75 zł, na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS, co zaksięgowano na koncie 13-5 "Rachunek bankowy ZFŚS". Kwotę tę objęto ewidencją pozabilansową i "statystycznie" (pozaksięgowo) uwzględniono w kosztach uzyskania przychodów maja 2024 r. (kwota odpisu na ZFŚS na 2024 r. pozostała na koncie 40-5 jako NKUP).

www.ZFSS.pl - Tworzenie i rezygnacja z Funduszu:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.