ZFŚS, fundusz socjalny, świadczenia socjalne, świadczenie urlopowe
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 (1082) z dnia 20.01.2021

Ewidencja księgowa korekty ZFŚS dokonanej na koniec 2020 r.

W 2020 r. rozpoczęliśmy tworzenie ZFŚS. Na koniec roku dokonaliśmy korekty jego wielkości. W jaki sposób należy ująć skutki takiej korekty w księgach rachunkowych?

Korekta wysokości rocznego odpisu na ZFŚS może powodować zwiększenie bądź zmniejszenie kosztów działalności operacyjnej jednostki i odpowiednio zwiększenie bądź zmniejszenie stanu ZFŚS. Równolegle do korekty kosztów działalności operacyjnej jednostka zobowiązana jest, w przypadku zwiększenia odpisu, do przelania środków pieniężnych z rachunku podstawowego na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS. W przypadku zmniejszenia odpisu, może nastąpić wycofanie środków z wyodrębnionego rachunku ZFŚS na rachunek bieżący.

Co do zasady określonej w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1070 ze zm.), zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS) tworzy się z corocznego odpisu podstawowego. Odpisy odprowadzane są w dwóch terminach (pierwszy w wysokości 75% wartości do 31 maja, a drugi w pozostałej części do 30 września danego roku) w ciągu roku, nalicza się je na podstawie przeciętnej planowanej w danym roku kalendarzowym liczby zatrudnionych. Z kolei na koniec roku pracodawca jest obowiązany dokonać korekty przekazanych odpisów, uwzględniając faktyczną przeciętną liczbę zatrudnionych, obejmującą pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy (po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy).

Odpis na Fundusz nalicza się na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2009 r. nr 43, poz. 349). W celu ustalenia przeciętnej liczby zatrudnionych w danym roku kalendarzowym (obrachunkowym) dodaje się przeciętne liczby zatrudnionych w poszczególnych miesiącach i otrzymaną sumę dzieli się przez 12.

Przepisy dotyczące ZFŚS nie regulują sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w firmie w poszczególnych miesiącach w danym roku kalendarzowym. W praktyce stosuje się jedną z następujących metod statystycznych, tj.:

 • metoda średniej arytmetycznej polegająca na podzieleniu sumy dziennych stanów zatrudnienia ze wszystkich dni w miesiącu przez liczbę tych dni,
 • metoda uproszczona, w której sumę dziennych stanów zatrudnienia w pierwszym i ostatnim dniu miesiąca należy podzielić przez 2,
 • metoda średniej chronologicznej polegająca na podzieleniu sumy połowy stanu zatrudnienia w pierwszym i ostatnim dniu miesiąca i pełnego stanu zatrudnienia w 15. dniu miesiąca przez 2.

Jeśli więc wielkość zatrudnienia w ciągu roku uległa zmianie w stosunku do przeciętnego planowanego zatrudnienia, to jednostka pod koniec roku kalendarzowego (gdy jest wiadomo, że stan zatrudnienia nie ulegnie już zmianie) porównuje planowany stan zatrudnienia z faktyczną liczbą etatów oraz dokonuje odpowiedniej korekty odpisu.

Omawiana korekta rocznego odpisu na ZFŚS może powodować zwiększenie bądź zmniejszenie kosztów działalności operacyjnej jednostki i odpowiednio zwiększenie bądź zmniejszenie stanu ZFŚS, który ujmuje się w księgach rachunkowych na koncie 85-0 "Fundusze specjalne" (w analityce: ZFŚS).

W ewidencji księgowej jednostki stosującej ewidencję kosztów wyłącznie na kontach zespołu 4 mogą wystąpić w związku z tym następujące zapisy:

 • zwiększenie rocznej wartości odpisu poprzez zwiększenie kosztów podstawowej działalności operacyjnej oraz odpisu na ZFŚS, zapisem:

- Wn konto 40-5 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia",

- Ma konto 85-0 "Fundusze specjalne" (w analityce: ZFŚS);

 • zmniejszenie ww. wielkości zapisem odwrotnym:

- Wn konto 85-0,

- Ma konto 40-5.

Należy pamiętać, że równolegle do korekty kosztów działalności operacyjnej jednostka zobowiązana jest - w przypadku zwiększenia rocznego odpisu - przelać środki pieniężne z rachunku podstawowego na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS, co w ewidencji przebiega zapisem:

- Wn konto 13-5 "Rachunek bankowy ZFŚS",

- Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".

Natomiast w przypadku zmniejszenia rocznego odpisu - przelanie środków pieniężnych z rachunku bankowego ZFŚS na rachunek podstawowy jednostki może zostać ujęte zapisem:

- Wn konto 13-0,

- Ma konto 13-5.

Przykład

W 2020 r. pracodawca tworzył ZFŚS i odprowadzał odpisy w wysokości ustawowej, nie korzystając z przepisów tarcz antykryzysowych.

Na dzień 1 stycznia 2020 r. pracodawca zatrudniał 100 osób, wszystkie na pełny etat, w normalnych warunkach pracy. Wielkość odpisu podstawowego wyniosła zatem 155.026 zł (ustalone jako iloczyn 100 etatów × 1.550,26 zł).

W wyniku zwolnień pracowników i zmian w wymiarze zatrudnienia ustalono, że przeciętna liczba zatrudnionych w 2020 r. wyniosła 60 etatów.

Wysokość odpisu na ZFŚS powinna zatem wynieść:

93.015,60 zł (ustalone jako iloczyn 60 etatów × 1.550,26 zł).

W związku z tym ZFŚS został skorygowany o kwotę 62.010,40 zł, tj. różnicę pomiędzy 155.026 zł a 93.015,60 zł.

Jednostka prowadzi ewidencję kosztów wyłącznie na kontach zespołu 4.

Dekretacja:

Opis operacji: Kwota Konto
Wn Ma
1. Zmniejszenie rocznej wartości odpisu: 62.010,40 zł 85-0 40-5
2. Wycofanie środków z rachunku ZFŚS na rachunek bieżący: 62.010,40 zł 13-0 13-5/0

Księgowania:

Ewidencja księgowa korekty ZFŚS dokonanej na koniec 2020 r.

W bilansie jednostki sporządzonym na podstawie załącznika nr 1 ustawy o rachunkowości wykazuje się stan środków pieniężnych zdeponowanych na wyodrębnionym rachunku bankowym oraz wartość Funduszu.

Odpowiednio będą to, w przypadku:

a) środków pieniężnych - pozycja B.III. 1 lit. c aktywów - czyli "środki pieniężne w kasie i na rachunkach",

b) Funduszu - pozycja B.III. 4 pasywów - czyli "Fundusze specjalne".

Korekta ZFŚS a koszt podatkowy

Przepisy podatkowe nie uzależniają zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów, na skutek korekty zmniejszającej kwotę odpisu na ZFŚS, od faktycznego wycofania środków z rachunku bankowego ZFŚS w danym roku. Oznacza to, że w każdym przypadku zmniejszenia kosztów należy dokonać w 2020 r.

Natomiast korekta zwiększająca odpis na ZFŚS spowoduje powstanie kosztu podatkowego, jeśli kwota zwiększenia zostanie przekazana przez pracodawcę na wyodrębniony rachunek funduszu (por. art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. b) ustawy o PDOP oraz art. 23 ust. 1 pkt 7 lit. b) ustawy PDOF). Jeśli więc dodatkowe środki pieniężne zostałyby przelane na wyodrębniony rachunek bankowy w grudniu 2020 r., to zwiększyłyby koszty podatkowe w 2020 r. Jeżeli jednak nastąpiłoby to dopiero w kolejnym roku, to stałyby się kosztem podatkowym dopiero w 2021 r.

Na temat rocznej korekty ZFŚS pisaliśmy m.in. w BI nr 36 z 20 grudnia 2020 r. na str. 64. W okresie pandemii korekta odpisu mogła nastąpić również w związku z zastosowaniem przepisów specustaw wchodzących w zakres tarcz antykryzysowej.

Więcej przeczytasz w Na ten temat pisaliśmy w Biuletynie Informacyjnym nr 35 z 10.12.2020 r. na str. 17-24

www.ZFSS.pl - Tworzenie i rezygnacja z Funduszu:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.