ZFŚS, fundusz socjalny, świadczenia socjalne, świadczenie urlopowe
lupa
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (540) z dnia 10.09.2021

Coroczny przegląd dokumentacji złożonej do celów związanych z ZFŚS

Od ubiegłego roku tworzymy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Przewidziane w nim świadczenia są uzależnione od sytuacji socjalno-bytowej, przez co przetwarzamy dokumenty zawierające wiele dodatkowych danych osobowych pracownika oraz członków jego gospodarstwa domowego. Jak długo możemy je przechowywać?

Pracodawca tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dalej Fundusz, przy dystrybuowaniu jego środków co do zasady musi kierować się kryterium socjalno-bytowym, tj. uwzgledniającym sytuację życiową, rodzinną i materialną osoby uprawnionej. To sprawia, że przetwarza, tj. odbiera, zapoznaje się i w większości także przechowuje dokumenty zawierające dane osobowe spoza katalogu kodeksowego. Dodatkowo przechowuje dane innych członków rodziny, którzy nie posiadają statusu pracownika. Legalność tego działania statuuje art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 746), dalej ustawy w zw. z art. 5 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

UODO Potwierdził to Rzecznik Prasowy Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), argumentując w piśmie udostępnionym naszemu Wydawnictwu 14 czerwca 2019 r., że: "(...) pracodawca musi poznać i ocenić sytuację życiową i materialną wszystkich członków rodziny pracownika, z którymi prowadzi on wspólne gospodarstwo domowe. Musi więc na te potrzeby przetwarzać dane osobowe pracownika i członków jego rodziny. (...)". Zastrzegł przy tym, iż: "(....) Przetwarzanie tych danych nie może jednak prowadzić do gromadzenia ich w zakresie szerszym, niż jest to konieczne dla realizacji celu, w jakim dane są pozyskiwane. (...)". Poza tym przepisy ograniczają okres przechowywania tych dokumentów do niezbędnego minimum. Zgodnie z art. 8 ust. 1c ustawy, pracodawca przetwarza dane osobowe w celu przyznania ulgowej usługi/świadczenia i ustalenia ich wysokości przez okres niezbędny do ich przyznania oraz dochodzenia praw lub roszczeń.

Ważne: Pracodawca dokonuje przeglądu danych osobowych przetwarzanych w związku z dystrybuowaniem świadczeń z Funduszu, nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym, w celu ustalenia niezbędności ich dalszego przechowywania.

Dane, których przechowywanie jest zbędne usuwa ze zgromadzonych zasobów (art. 8 ust. 1d ustawy).

Powyższe potwierdził UODO w stanowisku udostępnionym naszemu Wydawnictwu 17 grudnia 2019 r., podkreślając przy tym, że obowiązkiem pracodawcy jest przegląd całości omawianej dokumentacji. Dzięki temu nie tylko wypełni obowiązek określony w art. 8 ust. 1d ustawy, ale będzie przetwarzał dane zgodnie z przepisami o ochronie danych, w szczególności zgodnie z zasadą minimalizacji (art. 5 ust. 1 lit. c RODO).

Przechodząc do okresu, w którym dane mogą być legalnie przechowywane, należy zauważyć, że przedział wskazany w art. 8 ust. 1c ustawy to nie tylko czas niezbędny do przyznania oraz dochodzenia prawa do usługi/świadczenia, ale także roszczeń z tego tytułu. Ponieważ roszczenie w sprawie należności z Funduszu powstaje dopiero po przyznaniu usługi/ /świadczenia (por. wyrok SN z 4 lipca 2007 r., sygn. akt II PK 25/07, OSNP 2008/17-18/251), co do zasady nie ma podstaw do przechowywania wniosków (wraz załącznikami) odrzuconych. Co więcej niektórzy autorzy są zdania, że także usługi/świadczenia spełnione nie uprawniają do przechowania dokumentów, gdyż roszczenie powstaje w sytuacji gdy usługę/ /świadczenie przyznano, lecz nie zrealizowano. Z poglądem tym trudno się zgodzić, gdyż prawo do wystąpienia z roszczeniem służy również pracodawcy, jeśli stwierdzi, że np. w efekcie podania nieprawdziwych danych usługa/świadczenie nie przysługiwały lub zostały zawyżone.

Okres przechowywania dokumentów dotyczących Funduszu w określonym zakresie kształtują również przepisy składkowe oraz podatkowe, które przewidują 5-letni okres przedawnienia obowiązkowych danin publiczno-prawnych (art. 24 ust. 4 ustawy o sus i art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - Dz. U. z 2021 r. poz. 1540). Dotyczy to przy tym tylko usług/świadczeń, które korzystają ze zwolnienia ze składek lub podatku. Dodajmy, że z uwagi na zakres przedmiotowy z art. 8 ust. 1d ustawy, który nakazuje usunięcie danych, które nie służą celom wymienionym w art. 8 ust. 1a i 1c ustawy, tj.:

 • przyznania ulgowej usługi/świadczenia, w tym ustalenia jej wysokości, a także
 • dochodzenia praw lub roszczeń,

część autorów neguje przechowywanie całości dokumentów z powodu danin, rekomendując usunięcie oświadczeń i zaświadczeń, a pozostawienie jedynie wniosku. Takie podejście utrudnia zbadanie prawidłowości przyznanych usług/świadczeń, a zwłaszcza ich wysokości. Dlatego należy się z nim zgodzić co najwyżej wobec dokumentów uzasadniających przyznanie świadczeń w minimalnej wysokości, tj. w najkorzystniejszej sytuacji socjalnej.

Zwracamy uwagę! Wobec braku jakichkolwiek wytycznych, pracodawca samodzielnie decyduje, kiedy dokona przeglądu dokumentacji, byleby nastąpiło to minimum raz w danym roku kalendarzowym.

www.ZFSS.pl - Tworzenie i rezygnacja z Funduszu:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.