ZFŚS, fundusz socjalny, świadczenia socjalne, świadczenie urlopowe
lupa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (461) z dnia 1.03.2018

Świadczenia wypłacone po rezygnacji z tworzenia ZFŚS bez PIT

W spółce jawnej stan zatrudnienia na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił 10 osób. Wspólnicy zdecydowali o rezygnacji z tworzenia ZFŚS na ten rok. Na rachunku bankowym Funduszu pozostaje niewykorzystana kwota z poprzedniego roku, która zostanie wydatkowana na dofinansowanie świadczeń socjalnych dla pracowników. Czy świadczenia sfinansowane z tych środków będą wolne od podatku?

Po likwidacji Funduszu środki pozostałe na rachunku bankowym Funduszu spółka ma obowiązek wykorzystać na działalność socjalną. Świadczenia pracownicze finansowane z tych środków będą korzystały ze zwolnienia od podatku dochodowego w zakresie określonym w ustawie o PIT.

Zasady tworzenia przez pracodawców zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej Funduszem, i zasady gospodarowania środkami tego Funduszu, określa ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2191 ze zm.). Z jej uregulowań wynika, że konieczność tworzenia Funduszu oraz możliwość rezygnacji z jego tworzenia zależy od statusu pracodawcy i stanu zatrudnienia.

Przepisy prawne Ujednolicony tekst ustawy o ZFŚS dostępny jest w serwisie www.przepisy.gofin.pl

Spółka jawna, jako pracodawca pozabudżetowy zatrudniający na dzień 1 stycznia 2018 r. tylko 10 pracowników, mogła zdecydować o nietworzeniu Funduszu.

Jeżeli po podjęciu decyzji o nietworzeniu Funduszu, na wyodrębnionym rachunku bankowym tego Funduszu pozostały niewykorzystane środki, to pracodawca ma obowiązek administrować tymi środkami oraz wykorzystać je w całości, zgodnie z ustawą o ZFŚS. Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą bowiem na rok następny (art. 11 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych). Nie przewiduje się przy tym odstępstw od tej reguły, nawet w przypadku rezygnacji z tworzenia Funduszu.

Zwróć uwagę! 

Pracodawca ma obowiązek wykorzystać środki Funduszu na sfinansowanie działalności socjalnej, na zasadach określonych w ustawie o ZFŚS, nawet gdy zaprzestał tworzenia Funduszu.

W sytuacji opisanej w pytaniu spółka jawna powinna przeznaczyć środki Funduszu niewykorzystane w 2017 r. m.in. na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu. Przypomnijmy, że działalność socjalna to usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe.

Pomoc udzielana pracownikom ze środków Funduszu może mieć zróżnicowaną formę. W każdym przypadku świadczenia otrzymywane przez pracownika, które pracodawca finansuje ze środków Funduszu, stanowią przychód ze stosunku pracy (art. 12 ust. 1 updof), z tym że może on korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego w zakresie określonym w art. 21 ust. 1 updof.

Zwolnienia od PIT dotyczące świadczeń z Funduszu
podstawa prawna rodzaj świadczenia zakres zwolnienia
art. 21 ust. 1 pkt 26 lit. a updof zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci niezależnie od ich wysokości
art. 21 ust. 1 pkt 67 updof wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych (uwaga! rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi) do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1.000 zł*)
art. 21 ust. 1 pkt 67a updof świadczenia związane z pobytem dzieci osób uprawnionych do tych świadczeń w żłobkach, klubach dziecięcych lub przedszkolach niezależnie od ich wysokości
art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. a updof dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu - dzieci i młodzieży do lat 18  niezależnie od ich wysokości
*) W limicie tym mieszczą się także świadczenia sfinansowane z funduszy związków zawodowych.

Dla skorzystania z tych zwolnień od podatku bez znaczenia jest fakt, że pracodawca zaprzestał tworzenia Funduszu. Istotne jest, iż źródło, z którego finansowane są świadczenia, nie uległo zmianie (nadal są to środki Funduszu) i że otrzymanie tych świadczeń związane jest z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o ZFŚS.

Odnosząc się zatem do sytuacji opisanej w pytaniu, należy stwierdzić, że jeżeli w 2018 r. spółka jawna na zasadach określonych w regulaminie zakładowej działalności socjalnej będzie finansować pracownikom świadczenia socjalne ze środków pozostających na rachunku bankowym Funduszu, a zgromadzonych w poprzednich latach, to pracownicy od tych przychodów nie zapłacą podatku dochodowego w zakresie określonym przepisami podatkowymi.

Interpretacje Baza interpretacji wydawanych m.in. przez organy podatkowe dostępna jest w serwisie
www.interpretacje.gofin.pl

Stanowisko to potwierdza interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 20 stycznia 2017 r., nr 3063-ILPB1-1.4511.319.2016.1.APR. Zdaniem organu podatkowego Fundusz służy wyłącznie finansowaniu działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z niego. Także po zaprzestaniu tworzenia Funduszu niewykorzystane środki, aż do ich pełnego wyczerpania, powinny być wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Tym samym finansowanie przez zakład pracy świadczeń pracowniczych z niewykorzystanego Funduszu do momentu jego wyczerpania może korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego na zasadach przewidzianych w ustawie o PIT.

www.ZFSS.pl - Tworzenie i rezygnacja z Funduszu:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.