ZFŚS, fundusz socjalny, świadczenia socjalne, świadczenie urlopowe
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (951) z dnia 1.06.2017

Ewidencja księgowa tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w 2017 r.

Zakładowy funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS) tworzy się i gospodaruje jego środkami na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800 ze zm.).

» Obowiązek tworzenia ZFŚS

Zmiana prawa W wyniku nowelizacji ustawy o ZFŚS, od 1 stycznia 2017 r. ZFŚS tworzą obowiązkowo pracodawcy działający w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz pracodawcy ze sfery pozabudżetowej zatrudniający na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

Pracodawcy pozabudżetowi o niższym stanie zatrudnienia, tj. poniżej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, mogą tworzyć Fundusz lub wypłacać świadczenie urlopowe na zasadzie dobrowolności (art. 3 ust. 3 ustawy o ZFŚS). W odniesieniu do tych pracodawców ustawa o ZFŚS wyróżnia dwa przypadki:

1) pracodawca zatrudniający na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, ale co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty - tworzy ZFŚS obowiązkowo, jeżeli zawnioskuje o to zakładowa organizacja związkowa (art. 3 ust. 1c ustawy o ZFŚS),

2) pracodawca nieobjęty układem zbiorowym pracy zatrudniający na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty i mniej niż 50 pracowników w ujęciu osobowym (co oznacza, że generalnie nie jest zobowiązany do tworzenia regulaminu pracy i wynagradzania) - nie tworzy Funduszu oraz nie musi wypłacać świadczenia urlopowego; musi jednak dopełnić wymogów formalnych w celu rezygnacji z Funduszu w określonym terminie (art. 3 ust. 3a ustawy o ZFŚS).

» Wielkość odpisu na ZFŚS w 2017 r.

ZFŚS tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Wysokość odpisu na ZFŚS w 2017 r. ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2012 r. ogłoszonego przez Prezesa GUS (por. art. 5f ustawy o ZFŚS), które wynosi 3.161,77 zł (Mon. Pol. z 2013 r. poz. 107).

Kwoty odpisu podstawowego na ZFŚS i kwoty zwiększeń obowiązujące w 2017 r. przedstawiają się następująco:

Odpis obligatoryjny
na jednego zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy 37,5% 1.185,66 zł
na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze - w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych 50% 1.580,89 zł
na jednego pracownika młodocianego:
- I rok nauki 5% 158,09 zł
- II rok nauki 6% 189,71 zł
- III rok nauki 7% 221,32 zł
Zwiększenia fakultatywne (uznaniowe)
na każdą osobę zatrudnioną, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności 6,25% 197,61 zł
na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę 6,25% 197,61 zł
na każdą zatrudnioną osobę, pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego
Dotyczy to pracodawców, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy oraz przeznaczą na ten cel z odpisu podstawowego kwotę odpowiadającą 7,5 punktu procentowego tego odpisu
7,5% 237,13 zł

Pracodawca spoza tzw. sfery budżetowej zobowiązany do tworzenia ZFŚS może w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania określić niższą wysokość odpisu na ZFŚS (art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o ZFŚS). Pracodawca tworzący ZFŚS, nieobjęty układem zbiorowym pracy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, zmianę wysokości odpisu uzgadnia z przedstawicielem pracowników wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów (art. 4 ust. 3 ustawy o ZFŚS).

Wskazniki i stawki Wysokość odpisów na ZFŚS dostępna jest
w serwisie www.wskazniki.gofin.pl
w dziale Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

» Termin przekazania środków na rachunek ZFŚS

Pracodawca przekazuje na rachunek bankowy ZFŚS równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń naliczonych za rok kalendarzowy w terminie do dnia 30 września danego roku. Przy czym, w terminie do dnia 31 maja tego roku przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów podstawowych (por. art. 6 ust. 2 ustawy o ZFŚS).

Oznacza to, że pracodawcy zobowiązani do tworzenia ZFŚS powinni do 31 maja 2017 r. przekazać kwotę odpisu na ten fundusz w wysokości co najmniej 75% równowartości odpisów podstawowych za 2017 r., a pozostałą część - wraz ze zwiększeniami - do końca września br.

wykrzyknik Przekazanie środków pieniężnych stanowiących równowartość odpisów podstawowych i zwiększeń na rachunek bankowy ZFŚS jest warunkiem uznania tych kwot za koszt uzyskania przychodu dla potrzeb podatku dochodowego (por. art. 16 ust. 1 pkt 9 ustawy o PDOP oraz art. 23 ust. 1 pkt 7 ustawy o PDOF).

» Odpis na ZFŚS w księgach rachunkowych

Wielkość ZFŚS odzwierciedla konto 85-0 "ZFŚS", a odpis podstawowy obciąża koszty działalności operacyjnej pracodawcy. Należy przy tym pamiętać, że odpis ten, jako dotyczący całego roku obrotowego, wskazane jest rozliczać w czasie poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów - w myśl art. 39 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Ewidencję księgową odpisów i wpłat na ZFŚS przedstawia przykład liczbowy.

Przykład

Jednostka tworząca ZFŚS zatrudnia 60 pracowników (w normalnych warunkach pracy na pełnym etacie). Wielkość funduszu na 2017 r. ustalono w następujący sposób:

60 × 1.185,66 zł = 71.139,60 zł.

Odpisy na ZFŚS podlegają rozliczeniu w czasie za pośrednictwem konta 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów". Miesięczny odpis wynosi: 71.139,60 zł : 12 m-cy = 5.928,30 zł.

W terminie 31 maja br. pracodawca przekazał 75% równowartości odpisów, co stanowiło kwotę: 53.354,70 zł.

Ewidencję kosztów działalności operacyjnej spółka prowadzi na kontach zespołu 4 i 5.

Dekretacja:

Opis operacji: Kwota Konto
Wn Ma
1. Utworzenie całorocznego odpisu na ZFŚS: 71.139,60 zł 40-5 85
2. Zarachowanie odpisu do rozliczenia w czasie: 71.139,60 zł 64-0 49
3. Rozliczenie odpisu w miesięcznych ratach w ciężar kosztów bieżącego okresu: 5.928,30 zł 55 64-0
4. Przelew 75% równowartości odpisów na rachunek bankowy ZFŚS: 53.354,70 zł 13-5/0 13-0

Księgowania:

Ewidencja księgowa tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w 2017 r.

www.ZFSS.pl - Tworzenie i rezygnacja z Funduszu:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

grudzień 2023
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.