ZFŚS, fundusz socjalny, świadczenia socjalne, świadczenie urlopowe
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 (928) z dnia 10.10.2016

Odprowadzenie dodatkowego odpisu na ZFŚS

Jesteśmy spółką i prowadzimy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ubiegłym roku wystąpiło ujemne saldo na koncie księgowym naliczeń Funduszu. Odpis naliczony na ZFŚS za 2016 r. jest za mały, aby pokryć ujemne saldo ZFŚS powstałe w ubiegłym roku. Czy spółka w tej sytuacji może dokonać dodatkowego odpisu i uzupełnić środki Funduszu?

W naszej ocenie może, nie oznacza to jednak automatycznie, że dokonany odpis zostanie uznany za odpis fakultatywny w rozumieniu ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800). Z okoliczności przytoczonych w pytaniu nie wynika, czy planowany dodatkowy odpis na ZFŚS jest jednym z tych dobrowolnych zwiększeń Funduszu (zwanych często odpisem dodatkowym), który przewiduje ustawa o ZFŚS. Na jej podstawie pracodawca tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych odprowadza odpis podstawowy (obowiązkowy). Odpis ten może zostać zwiększony na zasadzie dobrowolności o:

 • 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
   
 • 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na każdego emeryta i rencistę, w tym ze zlikwidowanych zakładów pracy, nad którymi pracodawca sprawuje socjalną opiekę,
   
 • 7,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na każdą osobę zatrudnioną (w sytuacji wskazanej w art. 5 ust. 5a ww. ustawy), pod warunkiem, że kwota ta zostanie w całości przeznaczona na prowadzenie zakładowego żłobka lub klubu dziecięcego.

Powyższe zwiększenia dobrowolne (tzw. odpisy dodatkowe) określone są w art. 5 ust. 4-5a ustawy o ZFŚS. Ponadto, pracodawca na podstawie art. 7 ustawy o ZFŚS, może zwiększyć środki ZFŚS o:

 • wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych - korzystających z działalności socjalnej, o której mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o ZFŚS,
   
 • darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych,
   
 • odsetki od środków Funduszu,
   
 • wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe,
   
 • wierzytelności likwidowanych zakładowych funduszy socjalnego i mieszkaniowego,
   
 • przychody z tytułu sprzedaży, dzierżawy i likwidacji środków trwałych służących działalności socjalnej, w części nieprzeznaczonej na utrzymanie lub odtworzenie zakładowych obiektów socjalnych,
   
 • przychody z tytułu sprzedaży i likwidacji zakładowych domów i lokali mieszkalnych w części nieprzeznaczonej na utrzymanie pozostałych zakładowych zasobów mieszkaniowych,
   
 • inne środki określone w odrębnych przepisach.

Przepisy ustawy o ZFSŚ nie zawierają regulacji zabraniającej zwiększania środków Funduszu o dodatkowe odpisy czy inne wpływy niemieszczące się granicach art. 5 ust. 4-5a, czy art. 7 ustawy o ZFŚS. Pracodawca może więc dokonać takich pozaustawowych zwiększeń. Jeżeli jednak pracodawca zasili środki Funduszu o dodatkowy odpis, który nie jest przewidziany w art. 5 ust. 4-5a ustawy o ZFŚS, to taka wpłata może nie być uznana za dokonaną na podstawie ustawy o ZFŚS. Podobnie może zostać ocenione zwiększenie środków Funduszu o wpływy niewymienione w art. 7 ww. ustawy.

www.ZFSS.pl - Tworzenie i rezygnacja z Funduszu:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60