ZFŚS, fundusz socjalny, świadczenia socjalne, świadczenie urlopowe
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 5 (904) z dnia 10.02.2016

Utworzenie dodatkowego odpisu na ZFŚS

Jesteśmy spółką z o.o. i prowadzimy obowiązkowo zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Czy możemy utworzyć dodatkowy odpis na ZFŚS i odprowadzić go na rachunek Funduszu?

Z pytania nie wynika, czy planowany odpis na Fundusz jest jednym z tych fakultatywnych odpisów, o których mowa w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 111 ze zm.). Powyższa ustawa przewiduje odpis podstawowy (odprowadzany obowiązkowo) oraz fakultatywny, którego pracodawca może dokonywać na zasadzie dobrowolności. W ramach odpisów fakultatywnych pracodawca może zwiększyć odpis podstawowy o:

 • 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
   
 • 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na każdego emeryta i rencistę, w tym ze zlikwidowanych zakładów pracy, nad którymi pracodawca sprawuje socjalną opiekę,
   
 • 7,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na każdą osobę zatrudnioną, pod warunkiem, że kwota ta zostanie w całości przeznaczona z odpisu podstawowego na utworzenie zakładowego żłobka lub klubu dziecięcego.

Powyższe odpisy dobrowolne (potocznie można je nazwać dodatkowymi) wskazane są w art. 5 ustawy o ZFŚS. Poza tym przepisem pracodawca może skorzystać z art. 7 ustawy o ZFŚS, na podstawie którego środki Funduszu można zwiększyć o:

 • wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych - korzystających z działalności socjalnej, o której mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o ZFŚS,
   
 • darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych,
   
 • odsetki od środków Funduszu,
   
 • wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe,
   
 • wierzytelności likwidowanych zakładowych funduszy socjalnego i mieszkaniowego,
   
 • przychody z tytułu sprzedaży, dzierżawy i likwidacji środków trwałych służących działalności socjalnej, w części nieprzeznaczonej na utrzymanie lub odtworzenie zakładowych obiektów socjalnych,
   
 • przychody z tytułu sprzedaży i likwidacji zakładowych domów i lokali mieszkalnych w części nieprzeznaczonej na utrzymanie pozostałych zakładowych zasobów mieszkaniowych,
   
 • inne środki określone w odrębnych przepisach.

Zarówno ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, jak i ogólne przepisy prawa pracy nie zakazują pracodawcy zwiększania środków Funduszu o wpłaty czy dodatkowe odpisy, które nie mieszczą się w granicach art. 5 czy art. 7 ustawy o ZFŚS. Jest to więc formalnie dopuszczalne. Jednak jeżeli pracodawca dokona wpłaty dodatkowego odpisu, który nie jest odpisem fakultatywnym wskazanym w art. 5 ustawy o ZFŚS, to taka wpłata nie będzie mogła być uznana za dokonaną na podstawie ustawy o ZFŚS. Podobnie będzie, jeżeli pracodawca zwiększy środki Funduszu o wpływy niewymienione w art. 7 ww. ustawy.

www.ZFSS.pl - Tworzenie i rezygnacja z Funduszu:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60