ZFŚS, fundusz socjalny, świadczenia socjalne, świadczenie urlopowe
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 78 (1432) z dnia 28.09.2017

Jak księgować przekazanie drugiej raty odpisu na ZFŚS?

Na początku stycznia 2017 r. nasza firma naliczyła odpis na ZFŚS za 2017 r. Został on zaksięgowany na koncie w zespole 4. W marcu br. przelano na wyodrębniony rachunek Funduszu środki pieniężne o równowartości 75% odpisu, a we wrześniu br. pozostałą jego część. Jakich zapisów we wrześniu br. należy dokonać w księgach rachunkowych, skoro koszty ujmujemy tylko w zespole 4?

Jeśli pracodawca tworzy ZFŚS, to jest on zobligowany przekazywać na wyodrębniony rachunek bankowy tego Funduszu środki pieniężne w wysokości stanowiącej równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń. Stanowi o tym art. 6 ust. 2 ustawy o ZFŚS (Dz. U. z 2016 r. poz. 800 ze zm.). Pierwsza rata w wysokości co najmniej 75% równowartości odpisów podstawowych odprowadzana jest do 31 maja danego roku (za 2017 r. do 31 maja 2017 r.). Z kolei drugą ratę pracodawcy przekazują do 30 września danego roku.

W księgach rachunkowych przelanie środków pieniężnych na wyodrębniony rachunek ZFŚS (zarówno pierwszej, jak i drugiej raty) ujmowane jest na podstawie wyciągu bankowego zapisem:

- Wn konto 13-5 "Rachunek bankowy ZFŚS",

- Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".

Dla celów podatku dochodowego wartość dokonanych odpisów na ZFŚS może stanowić koszty uzyskania przychodów, gdy ich równowartość zostanie faktycznie przelana na wyodrębniony rachunek Funduszu. Wynika to z art. 23 ust. 1 pkt 7 lit. b) ustawy o pdof i art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. b) ustawy o pdop. Naliczonym w księgach w styczniu danego roku odpisom na ZFŚS zazwyczaj nie towarzyszy równolegle przelew środków na rachunek Funduszu (gdyż jest dokonywany najczęściej w marcu i we wrześniu). Z tego względu wskazane jest, aby w ewidencji analitycznej wyodrębnić koszty, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów (NKUP). Wówczas w styczniu danego roku operacja naliczenia odpisu może przebiegać zapisem:

- Wn konto 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - NKUP),

- Ma konto 85 "Fundusze specjalne" (w analityce: ZFŚS).

Pod datą przekazania środków na rachunek ZFŚS przeksięgowuje się równowartość przelanego odpisu do kosztów uzyskania przychodów (KUP). Jeżeli Czytelnicy księgują koszty w podziale na NKUP i KUP, to z chwilą przelania środków do Funduszu powinni dokonać zapisu:

- Wn konto 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - KUP),

- Ma konto 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - NKUP).

Jeśli natomiast nie wyodrębniają w zakładowym planie kont kosztów podatkowych i niepodatkowych, to nie dokonują tego przeksięgowania.

www.ZFSS.pl - Tworzenie i rezygnacja z Funduszu:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60