ZFŚS, fundusz socjalny, świadczenia socjalne, świadczenie urlopowe
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 21 (956) z dnia 20.07.2017

Obowiązek tworzenia ZFŚS u dużego pracodawcy i możliwość rezygnacji z Funduszu

W 2016 r. zatrudnialiśmy 190 osób. W 2017 r. nie utworzyliśmy żadnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Czy nasza firma ma obowiązek tworzenia ZFŚS od 1 stycznia br.? Jeżeli tak, to czy może zrezygnować z jego tworzenia i naliczenia odpisów, informując o tym pracowników?

W sytuacji przedstawionej w pytaniu pracodawca (zakładamy, że chodzi tu o firmę ze sfery pozabudżetowej) ma obowiązek tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i naliczania odpisów na ten Fundusz (termin odprowadzenia I raty odpisu na Fundusz minął 31 maja 2017 r.). Rezygnacja z tworzenia Funduszu i w konsekwencji zaniechanie odprowadzania odpisów może nastąpić dopiero po spełnieniu wymogów formalnych określonych w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800 ze zm.).

Jak wynika z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o ZFŚS, Fundusz tworzą obligatoryjnie jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe (bez względu na stan zatrudnienia) oraz pracodawcy pozabudżetowi zatrudniający na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Jednak nawet tacy pracodawcy (mowa tu o sferze pozabudżetowej) mogą się uchylić od obowiązku tworzenia Funduszu.

Podstawowym warunkiem rezygnacji z tworzenia ZFŚS przez "dużego pracodawcę", tj. zatrudniającego na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty - objętego układem zbiorowym pracy lub posiadającego regulamin wynagradzania - jest wprowadzenie postanowienia o rezygnacji z ZFŚS do przepisów zakładowych (patrz: przykład aneksu). Wprowadzenie nowych zapisów wymaga zachowania tej samej procedury, co przy tworzeniu regulaminu lub układu, tj. m.in. uzyskania zgody zakładowej organizacji związkowej. W razie braku tej organizacji, ustawa o ZFŚS wymaga uzgodnienia rezygnacji z Funduszu z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w sposób zwyczajowy w danym zakładzie (jeżeli chodzi o zmianę regulaminu wynagradzania). Ponadto pracodawcę obowiązują przepisy, zgodnie z którymi zmiany aktów zakładowych wchodzą w życie:

  • w odniesieniu do regulaminu wynagradzania - nie wcześniej niż po upływie 2 tygodni od podania zmiany do wiadomości pracowników w sposób zwyczajowo przyjęty u pracodawcy (art. 772 § 6 K.p.),
     
  • w odniesieniu do układu zbiorowego pracy - najwcześniej z dniem rejestracji układu w odpowiednim rejestrze układów (art. 24111 K.p.).

Należy zasygnalizować, że zmiana układu zbiorowego pracy jest znacznie bardziej sformalizowana niż w przypadku zmian dokonywanych w regulaminie wynagradzania. Zmiana układu następuje w sposób analogiczny do jego utworzenia, tj. konieczna jest zgoda organizacji związkowej, która jest stroną układu. Ponadto zmiana w treści układu zbiorowego wymaga zarejestrowania odpowiednio w rejestrze:

  • układów ponadzakładowych - prowadzonym przez ministra właściwego do spraw pracy,
     
  • układów zakładowych - prowadzonym przez właściwego okręgowego inspektora pracy (art. 24111 § 1 K.p.).

Zmiana układu (w omawianym przypadku - polegająca na wpisie o rezygnacji z tworzenia ZFŚS) wchodzi w życie z dniem wskazanym w tym układzie, w każdym jednak przypadku nie wcześniej niż z dniem zarejestrowania w odpowiednim rejestrze.

wykrzyknik Do stanu zatrudnienia, od którego zależy obowiązek tworzenia ZFŚS, wlicza się wszystkich pracowników zatrudnionych w ramach stosunku pracy.

Stan zatrudnienia dla potrzeb ustalania obowiązku tworzenia ZFŚS określa się na dzień 1 stycznia danego roku. Późniejsze zmiany w stanie zatrudnienia, mające miejsce w trakcie roku kalendarzowego, nie mają już znaczenia. Co istotne dla "dużego" pracodawcy, może on zrezygnować z tworzenia ZFŚS w dowolnym momencie roku kalendarzowego (bezterminowo), przy czym do chwili wejścia w życie postanowienia o rezygnacji ma on obowiązek naliczać i odprowadzać odpis na Fundusz.

Aneks do regulaminu wynagradzania w sprawie rezygnacji z ZFŚS:

  Kraków, dnia 14 lipca 2017 r.
Hotel "W Zaciszu" sp. z o.o.
ul. Końcowa 5
Kraków

Aneks nr 1 do regulaminu wynagradzania

Działając na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, Pracodawca: Hotel "W Zaciszu" sp. z o.o. przy ul. Końcowej 5 w Krakowie, po uzyskaniu zgody przedstawicieli pracowników Anny Górczyńskiej i Tomasza Wolińskiego, rezygnuje z tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Roman Ryciński 
prezes zarządu 
Anna Górczyńska    
Tomasz Woliński      
przedstawiciele pracowników

www.ZFSS.pl - Tworzenie i rezygnacja z Funduszu:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60