ZFŚS, fundusz socjalny, świadczenia socjalne, świadczenie urlopowe
lupa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (436) z dnia 20.02.2017

Odpis na ZFŚS tworzony dobrowolnie

Spółka z o.o. od lat tworzyła zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W 2017 r. nie ma takiego obowiązku, ponieważ zatrudnia mniej niż 50 pracowników. Jednak chce nadal go tworzyć. Czy w takim przypadku odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych będzie stanowił koszt uzyskania przychodów?

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zwany dalej Funduszem) tworzony dobrowolnie będzie stanowił koszt uzyskania przychodów, pod warunkiem przekazania równowartości odpisu na rachunek Funduszu.

Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. b updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika; kosztem uzyskania przychodów są jednak odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych obciążają koszty działalności pracodawcy, jeżeli środki pieniężne stanowiące równowartość tych odpisów i zwiększeń zostały wpłacone na rachunek Funduszu.

Zasady tworzenia Funduszu oraz zasady gospodarowania jego środkami określa ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800 ze zm.) - zwana dalej ustawą o ZFŚS. Z art. 3 tej ustawy wynika, że obowiązkowo Fundusz tworzą m.in. pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku:

  • co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty,
     
  • co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty - na wniosek zakładowej organizacji związkowej.

Zasadniczo pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą tworzyć Fundusz lub mogą wypłacać świadczenie urlopowe.

W myśl art. 6 ust. 1 ustawy o ZFŚS, odpisy i zwiększenia, o których mowa w art. 3-5 i 6a ustawy o ZFŚS (w tym odpisy i zwiększenia dokonywane przez pracodawców, którzy mimo braku obowiązku ustawowego dobrowolnie tworzą Fundusz) obciążają koszty działalności pracodawcy. Wobec tego spółka, która mimo braku obowiązku, dobrowolnie tworzy Fundusz, odpisy i zwiększenia dokonane na ten Fundusz zaliczy do kosztów uzyskania przychodów, pod warunkiem wpłacenia ich na rachunek Funduszu.

www.ZFSS.pl - Tworzenie i rezygnacja z Funduszu:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60