ZF¦S, fundusz socjalny, ¶wiadczenia socjalne, ¶wiadczenie urlopowe
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 16 (744) z dnia 24.02.2011

Odpisy na ZF¦S w 2011 r.

Odpisy na ZF¦S w 2011 r.
rys. Odpisy na ZF¦S w 2011 r.

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potr±cone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, w 2010 r. wyniosło 2.822,66 zł, a w drugim półroczu 2010 r. - 2.917,14 zł (obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 18 lutego 2011 r.). Podane wysoko¶ci wynagrodzenia służ± obliczeniu odpisu podstawowego na zakładowy fundusz ¶wiadczeń socjalnych. Ponieważ przeciętne wynagrodzenie miesięczne za drugie półrocze jest wyższe od całorocznego, to wła¶nie ono stanowi podstawę do wyliczenia odpisu podstawowego na jednego zatrudnionego w 2011 r. Wysoko¶ci odpisów s± zróżnicowane i zależ± od warunków w jakich jest zatrudniony pracownik, jego stopnia niepełnosprawno¶ci oraz posiadanego statusu.

Odpis podstawowy

na jednego zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy

37,5%

1.093,93 zł

na jednego pracownika wykonuj±cego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze - w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych

50%

1.458,57 zł

na jednego pracownika młodocianego:

   
   • w I roku nauki 5% 145,86 zł
   • w II roku nauki 6% 175,03 zł
   • w III roku nauki 7% 204,20 zł

Odpis dobrowolny

 

zwiększenie na każd± zatrudnion± osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawno¶ci

6,25%

182,32 zł

zwiększenie na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę

6,25%

182,32 zł

www.ZFSS.pl - Tworzenie i rezygnacja z Funduszu:

 Je¶li nie znalazłe¶ informacji, której szukasz,
wejdĽ do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

kwiecień 2015
PN WT ¦R CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
PIT 2014 - DARMOWY PROGRAM - POBIERZ
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksi±g rachunkowych

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60