ZFŚS, fundusz socjalny, świadczenia socjalne, świadczenie urlopowe
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (419) z dnia 1.06.2016

W ciężar jakich kosztów odnieść odpis na ZFŚS?

Ustawa o rachunkowości w art. 3 ust. 1 pkt 32 stanowi, że przez pozostałe przychody i koszty operacyjne rozumie się koszty i przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, a w szczególności koszty i przychody związane z działalnością socjalną. Czy zatem odpis na ZFŚS powinien obciążać koszty zespołu 4, czy konto 76-1?

Coroczny odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) w wysokości określonej w ustawie o ZFŚS (w stosunku do osób zatrudnionych) obciąża koszty działalności operacyjnej pracodawcy.

Zasady tworzenia przez pracodawców zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i gospodarowania środkami tego funduszu, przeznaczonego generalnie na finansowanie działalności socjalnej określa ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 111 ze zm.), zwana ustawą o ZFŚS. Działalność socjalna oznacza usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową. Osoby uprawnione do korzystania z funduszu to pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści - byli pracownicy i ich rodziny oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał prawo korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z tego funduszu. Fundusz - co do zasady - tworzy pracodawca zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Coroczny odpis podstawowy jest to równowartość odpisów na rachunek bankowy ZFŚS w wysokości określonej w ww. ustawie (w stosunku do osób zatrudnionych). Odpis ten obciąża koszty działalności pracodawcy.

Wskazniki i stawki Wysokość odpisów na ZFŚS w 2016 r.
podajemy w serwisie
www.wskazniki.gofin.pl

Biorąc powyższe pod uwagę coroczny odpis podstawowy na ZFŚS, z uwagi na swój charakter, odnoszony jest w ciężar kosztów działalności operacyjnej jednostki. W przypadku prowadzenia wyłącznie kont zespołu 4 księgowania będą następujące:

   1) odpis podstawowy na ZFŚS:
      - Wn konto 40-5 "Ubezpieczenia społeczne i inne
         świadczenia",
      - Ma konto 85 "Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych",
   2) zarachowanie odpisu do rozliczenia w czasie:
      - Wn konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe
         kosztów",
      - Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów",
   3) zarachowanie odpisu za dany okres:
      - Wn konto 49 "Rozliczenie kosztów",
      - Ma konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe
         kosztów",
   4) przelew środków pieniężnych:
      - Wn konto 13-5/0 "Rachunek bankowy wyodrębnionych
         środków ZFŚS",
      - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".

Również świadczenia urlopowe wypłacane w miejsce odpisu na ZFŚS odnoszone są w koszty działalności operacyjnej jednostki.

www.ZFSS.pl - Tworzenie i rezygnacja z Funduszu:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60