ZFŚS, fundusz socjalny, świadczenia socjalne, świadczenie urlopowe
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (382) z dnia 10.02.2015

Czy wypłacić świadczenie urlopowe w przypadku wykorzystywania urlopu na przełomie lat?

Pracownica na początku ubiegłego roku urodziła dziecko, a następnie korzystała z urlopów związanych z rodzicielstwem. W przedostatnim dniu grudnia 2014 r. rozpoczęła korzystanie z urlopu wypoczynkowego, który kontynuowała prawie do końca stycznia br. Czy nabyła prawo do świadczenia urlopowego za ubiegły rok?

Nie, gdyż nie wykorzystała odpowiedniego co do długości urlopu wypoczynkowego.

Pracodawcy niebędący jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi, zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, mają prawo wyboru formy w jakiej będą zaspakajali socjalne potrzeby załogi. Ta grupa może:

  • utworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dalej Fundusz albo
     
  • wypłacać raz w roku świadczenie urlopowe.

Przy dochowaniu wymogów formalnych określonych w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 111), dalej ustawie mogą też zrezygnować z obydwu tych form pomocy socjalnej.

Jeżeli pracodawca, o którym mowa w pytaniu, należy do grupy wskazanej wyżej oraz wypłaca świadczenie urlopowe, przy ustalaniu do niego prawa powinien kierować się kryteriami wymienionymi w ustawie, które określają wprost nie tylko wysokość pomocy, ale także przesłanki, które musi spełnić pracownik w celu nabycia do niej prawa.

Ważne: Świadczenie urlopowe wypłaca się raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych (art. 3 ust. 5 ustawy).

Brzmienie przepisu nie pozostawia wątpliwości. Świadczenie przysługuje w tym roku kalendarzowym, w którym został wykorzystany, a nie tylko rozpoczęty, czy udzielony czternastodniowy urlop wypoczynkowy. W skrajnych przypadkach - gdy urlop przypada na przełomie lat - mogą być wypłacone dwa świadczenia (za dwa kolejne lata) jednocześnie.

  Przykład  

W pierwszych miesiącach 2014 r. dwie pracownice zakładu wypłacającego świadczenie urlopowe urodziły dzieci. Obydwie wykorzystały podstawowy i dodatkowy urlop macierzyński oraz częściowo urlop rodzicielski (pozostałą część wykorzystują ojcowie), a następnie udzielono im zaległego i bieżącego urlopu wypoczynkowego:

  • pierwszej - od 2 grudnia 2014 r. do 23 stycznia 2015 r.,
     
  • drugiej - od 29 grudnia 2014 r. do 3 lutego 2015 r.

Pierwszej z pracownic wypłacono dwa świadczenia urlopowe, za 2014 r. i za 2015 r., drugiej tylko za bieżący rok kalendarzowy.


Zwracamy uwagę!
Wysokość świadczenia urlopowego nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego - odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia pracownika, z tym że jego wysokość (z wyłączeniem młodocianych) ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Wskazniki i stawki
Wysokość świadczenia urlopowego w 2015 r. podajemy
w serwisie www.wskazniki.gofin.pl

www.ZFSS.pl - Świadczenie urlopowe:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.UrlopyPracownicze.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60