ZFŚS, fundusz socjalny, świadczenia socjalne, świadczenie urlopowe
lupa
28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (382) z dnia 10.02.2015

Czy wypłacić świadczenie urlopowe w przypadku wykorzystywania urlopu na przełomie lat?

Pracownica na początku ubiegłego roku urodziła dziecko, a następnie korzystała z urlopów związanych z rodzicielstwem. W przedostatnim dniu grudnia 2014 r. rozpoczęła korzystanie z urlopu wypoczynkowego, który kontynuowała prawie do końca stycznia br. Czy nabyła prawo do świadczenia urlopowego za ubiegły rok?

Świadczenie urlopowe w przypadku wykorzystywania urlopu na przełomie lat
rys. Świadczenie urlopowe w przypadku wykorzystywania urlopu na przełomie lat

Nie, gdyż nie wykorzystała odpowiedniego co do długości urlopu wypoczynkowego.

Pracodawcy niebędący jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi, zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, mają prawo wyboru formy w jakiej będą zaspakajali socjalne potrzeby załogi. Ta grupa może:

  • utworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dalej Fundusz albo
     
  • wypłacać raz w roku świadczenie urlopowe.

Przy dochowaniu wymogów formalnych określonych w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 111), dalej ustawie mogą też zrezygnować z obydwu tych form pomocy socjalnej.

Jeżeli pracodawca, o którym mowa w pytaniu, należy do grupy wskazanej wyżej oraz wypłaca świadczenie urlopowe, przy ustalaniu do niego prawa powinien kierować się kryteriami wymienionymi w ustawie, które określają wprost nie tylko wysokość pomocy, ale także przesłanki, które musi spełnić pracownik w celu nabycia do niej prawa.

Ważne: Świadczenie urlopowe wypłaca się raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych (art. 3 ust. 5 ustawy).

Brzmienie przepisu nie pozostawia wątpliwości. Świadczenie przysługuje w tym roku kalendarzowym, w którym został wykorzystany, a nie tylko rozpoczęty, czy udzielony czternastodniowy urlop wypoczynkowy. W skrajnych przypadkach - gdy urlop przypada na przełomie lat - mogą być wypłacone dwa świadczenia (za dwa kolejne lata) jednocześnie.

  Przykład  

W pierwszych miesiącach 2014 r. dwie pracownice zakładu wypłacającego świadczenie urlopowe urodziły dzieci. Obydwie wykorzystały podstawowy i dodatkowy urlop macierzyński oraz częściowo urlop rodzicielski (pozostałą część wykorzystują ojcowie), a następnie udzielono im zaległego i bieżącego urlopu wypoczynkowego:

  • pierwszej - od 2 grudnia 2014 r. do 23 stycznia 2015 r.,
     
  • drugiej - od 29 grudnia 2014 r. do 3 lutego 2015 r.

Pierwszej z pracownic wypłacono dwa świadczenia urlopowe, za 2014 r. i za 2015 r., drugiej tylko za bieżący rok kalendarzowy.


Zwracamy uwagę!
Wysokość świadczenia urlopowego nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego - odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia pracownika, z tym że jego wysokość (z wyłączeniem młodocianych) ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Wskazniki i stawki
Wysokość świadczenia urlopowego w 2015 r. podajemy
w serwisie www.wskazniki.gofin.pl

www.ZFSS.pl - Świadczenie urlopowe:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.UrlopyPracownicze.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60