ZFŚS, fundusz socjalny, świadczenia socjalne, świadczenie urlopowe
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (535) z dnia 1.07.2021

Wypłata świadczenia urlopowego przy braku prawa do 14 dni urlopu wypoczynkowego

Pracodawca na podstawie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wypłaca świadczenia urlopowe pracownikom przebywającym przez 14 kolejnych dni kalendarzowych na urlopie wypoczynkowym. W sierpniu br. planuje zamknięcie linii produkcyjnej, aby wszyscy pracownicy działu produkcji mogli udać się na taki urlop i otrzymać świadczenie. Jeden z nich jest w pierwszym roku pracy i do sierpnia nie nabędzie prawa do wymaganej liczby dni urlopu. Czy pracodawca może wypłacić mu świadczenie urlopowe, jeśli na brakujące dni pracownik zawnioskuje o urlop bezpłatny? 

Zasady nabywania prawa do pierwszego urlopu wypoczynkowego określa art. 153 § 1 K.p. Przepis ten przewiduje, że w roku kalendarzowym, w którym pracownik podejmuje pracę po raz pierwszy w życiu, uzyskuje uprawnienie do urlopu po każdym miesiącu pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Przyjmuje się, że każda część urlopu przysługuje z upływem dnia bezpośrednio poprzedzającego dzień, który datą odpowiada dniowi, w którym pracownik podjął pierwsze zatrudnienie, czyli według potocznych reguł ustalania terminów (por. wyrok SN z 19 grudnia 1996 r., sygn. akt I PKN 47/96, OSNP 1997/17/310). Jeśli natomiast pracownik jest zatrudniany w pierwszym roku na okresy krótsze niż miesiąc, a między nimi występują przerwy, wówczas za miesiąc liczy się 30 dni (art. 114 K.c. w zw. z art. 300 K.p.).

Przykład

Pracownik legitymujący się 8-letnim stażem urlopowym podjął pierwszą pracę w życiu 6 kwietnia 2021 r. na cały etat. W bieżącym roku z upływem 5. dnia każdego miesiąca pracy nabywa prawo do urlopu cząstkowego w wymiarze 1,66 dnia (1/12 x 20 dni). Z upływem 5 sierpnia 2021 r. w jego puli urlopowej znajdzie się 6,64 dnia urlopu (1,66 dnia x 4 m-ce pracy), zakładając, że wcześniej nie wykorzysta żadnej z nich.


Pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą tworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub mogą wypłacać świadczenie urlopowe (art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - Dz. U. z 2021 r. poz. 746, dalej ustawy). Jeśli zdecydowali się na wypłatę świadczenia urlopowego, to powinna ona nastąpić nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego (art. 3 ust. 5a w zw. z ust. 3 ustawy). Przy czym aby otrzymać to świadczenie pracownik musi w danym roku kalendarzowym skorzystać z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Taki warunek stawia art. 3 ust. 5 ustawy. Dotyczy on również pracownika w pierwszym roku pracy. Jeśli go nie spełni (bez względu na powód niewykorzystania 14 dni urlopu), nie przysługuje mu świadczenie urlopowe (por. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Komentarz, Łukasz Chruściel, C.H.Beck 2015, kom. do art. 3).

Wskazniki i stawki Wysokości świadczenia urlopowego podajemy w serwisie www.wskazniki.gofin.pl.

Pracodawca nie może uzupełnić wymaganych 14 dni urlopu wypoczynkowego urlopem bezpłatnym, żeby wypłacić świadczenie urlopowe. Takie działanie byłoby naruszeniem art. 3 ust. 5 ustawy.

Urlopy wypoczynkowy i bezpłatny są dwoma różnymi urlopami o innych celach i odmiennych zasadach nabywania/przyznawania oraz udzielania (art. 152 i nast. oraz art. 174 K.p.). Wypłacając świadczenie urlopowe w sierpniu 2021 r., Czytelnik powinien zatem pominąć pracownika w pierwszym roku pracy, gdyż nie nabędzie on do tego czasu prawa do urlopu wypoczynkowego w wymiarze umożliwiającym otrzymanie świadczenia urlopowego.

Na marginesie należy zauważyć, że nie ma podstawy prawnej do narzucania przez pracodawcę terminu wykorzystywania urlopu wypoczynkowego przez pracowników, poza wyjątkami wskazanymi w:

 • art. 1671 K.p. (urlop w okresie wypowiedzenia),
 • art. 15gc specustawy (urlop zaległy w wymiarze do 30 dni w okresie stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii).

Zdaniem Głównego Inspektoratu Pracy (por. stanowisko GIP udostępnione naszemu Wydawnictwu 14 lipca 2017 r., znak GNP-364-4560-14-1/17/PE/RP) pracodawca może jednostronnie udzielić urlopu z poprzedniego roku kalendarzowego do 30 września następnego roku również na podstawie art. 168 K.p.

Przepis art. 163 § 1 K.p. przewiduje udzielanie urlopów wypoczynkowych zgodnie z planem urlopów, przy czym pracodawca sporządza go z uwzględnieniem wniosków pracowników, pamiętając o zapewnieniu normalnego toku pracy.

Zwracamy uwagę! W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, w przypadku wystąpienia u pracodawcy w rozumieniu art. 3 K.p., spadku obrotów gospodarczych, o którym mowa w art. 15g ust. 9 specustawy, lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń, o którym mowa w art. 15gb ust. 2 specustawy, pracodawca może zawiesić obowiązki wypłaty świadczeń urlopowych, o których mowa w ustawie. Jeżeli u pracodawcy działają organizacje związkowe reprezentatywne, o których mowa w art. 15g ust. 11 pkt 1 albo 2 specustawy, zawieszenie tego obowiązku następuje w porozumieniu z tymi organizacjami związkowymi (art. 15ge ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 specustawy).

www.ZFSS.pl - Świadczenie urlopowe:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.UrlopyPracownicze.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.