ZFŚS, fundusz socjalny, świadczenia socjalne, świadczenie urlopowe
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 63 (1104) z dnia 7.08.2014

Świadczenie urlopowe dla pracownika zatrudnionego w trakcie roku

Pracownikom zatrudnionym w zakładzie wypłacamy świadczenie urlopowe. W lutym br. zatrudniłam dwie nowe osoby na podstawie umów o pracę. Czy im również, pomimo zatrudnienia w trakcie roku, jestem zobowiązana wypłacić świadczenie urlopowe? (pytanie z dyskusji na www.forum.gofin.pl nr 851677)

Możliwość wypłacania świadczenia urlopowego dotyczy pracodawców zatrudniających według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Tak bowiem stanowi art. 3 ust. 3 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 592 ze zm.).

Wysokość świadczenia urlopowego wypłacanego pracownikom u "małego" pracodawcy nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego, odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia pracownika. W przypadku pracownika zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach na pełny etat, wysokość tego świadczenia wynosi 1.093,93 zł. Natomiast w odniesieniu do pełnoetatowego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze wynosi ono 1.458,57 zł. Pracownicy młodociani mają ustalane świadczenie urlopowe w wysokości procentowej odpisu podstawowego, odpowiednio do roku nauki.

Pracodawca wypłaca świadczenie urlopowe raz w roku każdemu pracownikowi, który korzysta w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego.


Wysokość świadczenia urlopowego pracowników niepełnoetatowych ustala się proporcjonalnie do wymiaru ich czasu pracy (z wyjątkiem młodocianych).


Z powołanych przepisów wynika, że warunkiem wypłaty świadczenia urlopowego jest wypoczynek trwający co najmniej 14 dni kalendarzowych. Zatrudnienie w trakcie roku kalendarzowego nie pozbawia pracownika prawa do niego ani nie wpływa na jego wysokość. Zatem w sytuacji przedstawionej w pytaniu pracodawca nie ma podstaw do obniżenia świadczenia urlopowego ze względu na podjęcie przez pracownika pracy już w trakcie roku. Przy spełnieniu wymogu wykorzystywania określonej liczby dni wypoczynku, pracownikowi zatrudnionemu w trakcie roku przysługuje świadczenie urlopowe w wysokości nie wyższej niż odpis podstawowy (odpowiedni do rodzaju zatrudnienia pracownika) i proporcjonalnej do wymiaru jego czasu pracy.

www.ZFSS.pl - Świadczenie urlopowe:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.UrlopyPracownicze.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60