ZFŚS, fundusz socjalny, świadczenia socjalne, świadczenie urlopowe
lupa
28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 5 (832) z dnia 10.02.2014

Jak zastąpić fundusz socjalny świadczeniem urlopowym u małego pracodawcy?

W firmie zatrudnionych jest poniżej 20 pracowników. W roku ubiegłym tworzyliśmy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z którego finansowane były bony dla pracowników. W roku bieżącym chcielibyśmy zastąpić fundusz wypłatą świadczeń urlopowych. Jak to zrobić?

Z pytania wynika, że pracodawca zatrudnia poniżej 20 pracowników. Nie wiemy natomiast, z jakiego okresu (dnia) ustalany był ten stan.

Ma to istotne znaczenie, ponieważ w myśl art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 592 ze zm.), tylko pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku kalendarzowego mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, mogą tworzyć fundusz socjalny albo wypłacać świadczenie urlopowe na zasadzie dobrowolności. Możliwość takiego wyboru nie dotyczy jednak pracodawców prowadzących działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Tego rodzaju firmy muszą bowiem tworzyć fundusz socjalny bez względu na stan zatrudnienia.

Nie wiemy też, czy stan zatrudnienia, o którym mowa w pytaniu, obejmuje wszystkich pracowników - bez przeliczania na pełne etaty, czy też jest to stan po takim przeliczeniu. Ta kwestia będzie wpływać z kolei na sposób wprowadzenia zmiany i możliwość jej przeprowadzenia jeszcze w roku bieżącym.

Pracodawcy zatrudniający na dzień 1 stycznia mniej niż 20 pracowników (po przeliczeniu na pełne etaty), nieobjęci układem zbiorowym pracy oraz niezobowiązani do wydania regulaminu wynagradzania (tj. zatrudniający poniżej 20 pracowników osobowo), informację o nietworzeniu funduszu socjalnego i niewypłacaniu świadczenia urlopowego albo o zastąpieniu funduszu wspomnianym świadczeniem powinni przekazać pracownikom w pierwszym miesiącu danego roku kalendarzowego, w sposób przyjęty u pracodawcy (art. 3 ust. 3a ustawy o ZFŚS).

Wzór informacji pracodawcy o zastąpieniu funduszu socjalnego świadczeniem urlopowym:

Katowice, 27 stycznia 2014 r.

Informacja

Opierając się na art. 3 ust. 3a ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 592 ze zm.) niniejszym informuję, że w 2014 r. w zakładzie nie będzie tworzony zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Natomiast uprawnionym pracownikom wypłacane będą świadczenia urlopowe na zasadach wynikających z wymienionej ustawy.

Jednocześnie informuję, że na dzień 1 stycznia 2014 r. zatrudnienie w firmie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 18 pracowników, co pozwala na skorzystanie z przywołanych wyżej przepisów.

Dyrektor d.s. Pracowniczych
Arkadiusz Leśny

Potwierdzam zapoznanie się z informacją:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jeżeli pracodawcy, o którym mowa w pytaniu, dotyczy art. 3 ust. 3a ustawy o ZFŚS, to przed 31 stycznia 2014 r. raczej nie zdąży on już przedstawić załodze stosownej informacji. Będzie mógł to uczynić dopiero w roku przyszłym.

Natomiast pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników, ale mniej niż 20 po przeliczeniu na pełne etaty, objęci układem zbiorowym pracy lub regulaminem wynagradzania, stosowną informację zawierają w układzie zbiorowym lub w tym regulaminie (art. 3 ust. 3b ustawy o ZFŚS). Oczywiście wymaga to odpowiednich konsultacji ze związkami zawodowymi albo (pod nieobecność związków) z pracownikiem wybranym do reprezentowania interesów załogi oraz do zachowania procedury wymaganej przy zmianach układów zbiorowych pracy lub regulaminów wynagradzania.

Jeśli wobec pytającego zastosowanie będzie miał ostatni omawiany przepis, tj. art. 3 ust. 3b ustawy o ZFŚS, to może on wprowadzić wspomnianą zmianę nawet po 31 stycznia 2014 r., ponieważ w tym przypadku nie obowiązuje żadna data graniczna.

www.ZFSS.pl - Świadczenie urlopowe:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.UrlopyPracownicze.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60