ZFŚS, fundusz socjalny, świadczenia socjalne, świadczenie urlopowe
lupa
Do 30 kwietnia osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe powinny przekazać do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe za 2014 r.30 kwietnia 2015 r. upływa termin przekazania do PFRON sprawozdania finansowego za 2014 r.Do 30 kwietnia 2015 r. należy złożyć PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2014 r.
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (344) z dnia 10.07.2013

Zwolnienie z oskładkowania świadczenia urlopowego

1) W bieżącym roku pracodawca wypłaca pracownikom świadczenie urlopowe. Czy kwota tego świadczenia podlega wyłączeniu z oskładkowania?

Tak, jeżeli jego wypłata następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 592 z późn. zm.), dalej ustawy.

Świadczenie urlopowe wypłacane na podstawie art. 3 ust. 4 ww. ustawy jest wyłączone z oskładkowania, z tym że tylko - do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawowego określonej w tej ustawie. Tak stanowi § 2 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia składkowego.

Zgodnie z powołanym przepisem ustawy wysokość świadczenia urlopowego nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia pracownika, z tym że wysokość świadczenia dla zatrudnionych (z wyłączeniem młodocianych) ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika.

Świadczenie urlopowe, o którym mowa w ustawie, wypłacają pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, nietworzący zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Świadczenie urlopowe wypłaca pracodawca raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

  Przykład  

Pracownik od 1 do 14 lipca 2013 r. przebywa na urlopie wypoczynkowym. Pracodawca zgodnie z przepisami ustawy wypłaca pracownikom świadczenie urlopowe. W dniu 28 czerwca br. wypłacił temu pracownikowi świadczenie urlopowe w wysokości 1.093,93 zł (pracownik jest zatrudniony w normalnych warunkach i w pełnym wymiarze czasu pracy). Świadczenie urlopowe jest w całości zwolnione z oskładkowania.

Załóżmy, że pracownikowi zatrudnionemu w normalnych warunkach na 3/4 etatu, korzystającemu z urlopu wypoczynkowego w wyżej wskazanym okresie pracodawca wypłacił świadczenie urlopowe również w wysokości 1.093,93 zł. Zwolnieniem składkowym objęte jest świadczenie urlopowe tylko do wysokości 820,45 zł; nadwyżka w kwocie 273,48 zł (1.093,93 zł - 820,45 zł) podlega oskładkowaniu.


Świadczenie urlopowe jako przychód ze stosunku pracy niezwolniony od podatku dochodowego na mocy ustawy o pdof podlega opodatkowaniu.


2) Pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, legitymującemu się umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wypłaciliśmy świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego zwiększonego o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do jego obliczenia. Czy świadczenie urlopowe w całości jest wyłączone ze składek ZUS?

Nie. Zwolnieniem składkowym objęte jest świadczenie urlopowe - do wysokości nieprzekraczającej odpisu podstawowego (odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia i wymiaru czasu pracy pracownika). W przypadku pracownika, o którym mowa w pytaniu, świadczenie urlopowe jest zwolnione ze składek ZUS do wysokości 1.093,93 zł; nadwyżka w kwocie 182,32 zł (6,25% z 2.917,14 zł) jest oskładkowana.

www.ZFSS.pl - Świadczenie urlopowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.UrlopyPracownicze.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

kwiecień 2015
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
PIT 2014 - DARMOWY PROGRAM - POBIERZ
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60