ZFŚS, fundusz socjalny, świadczenia socjalne, świadczenie urlopowe
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (344) z dnia 10.07.2013

Zwolnienie z oskładkowania świadczenia urlopowego

1) W bieżącym roku pracodawca wypłaca pracownikom świadczenie urlopowe. Czy kwota tego świadczenia podlega wyłączeniu z oskładkowania?

Tak, jeżeli jego wypłata następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 592 z późn. zm.), dalej ustawy.

Świadczenie urlopowe wypłacane na podstawie art. 3 ust. 4 ww. ustawy jest wyłączone z oskładkowania, z tym że tylko - do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawowego określonej w tej ustawie. Tak stanowi § 2 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia składkowego.

Zgodnie z powołanym przepisem ustawy wysokość świadczenia urlopowego nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia pracownika, z tym że wysokość świadczenia dla zatrudnionych (z wyłączeniem młodocianych) ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika.

Świadczenie urlopowe, o którym mowa w ustawie, wypłacają pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, nietworzący zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Świadczenie urlopowe wypłaca pracodawca raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

  Przykład  

Pracownik od 1 do 14 lipca 2013 r. przebywa na urlopie wypoczynkowym. Pracodawca zgodnie z przepisami ustawy wypłaca pracownikom świadczenie urlopowe. W dniu 28 czerwca br. wypłacił temu pracownikowi świadczenie urlopowe w wysokości 1.093,93 zł (pracownik jest zatrudniony w normalnych warunkach i w pełnym wymiarze czasu pracy). Świadczenie urlopowe jest w całości zwolnione z oskładkowania.

Załóżmy, że pracownikowi zatrudnionemu w normalnych warunkach na 3/4 etatu, korzystającemu z urlopu wypoczynkowego w wyżej wskazanym okresie pracodawca wypłacił świadczenie urlopowe również w wysokości 1.093,93 zł. Zwolnieniem składkowym objęte jest świadczenie urlopowe tylko do wysokości 820,45 zł; nadwyżka w kwocie 273,48 zł (1.093,93 zł - 820,45 zł) podlega oskładkowaniu.


Świadczenie urlopowe jako przychód ze stosunku pracy niezwolniony od podatku dochodowego na mocy ustawy o pdof podlega opodatkowaniu.


2) Pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, legitymującemu się umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wypłaciliśmy świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego zwiększonego o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do jego obliczenia. Czy świadczenie urlopowe w całości jest wyłączone ze składek ZUS?

Nie. Zwolnieniem składkowym objęte jest świadczenie urlopowe - do wysokości nieprzekraczającej odpisu podstawowego (odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia i wymiaru czasu pracy pracownika). W przypadku pracownika, o którym mowa w pytaniu, świadczenie urlopowe jest zwolnione ze składek ZUS do wysokości 1.093,93 zł; nadwyżka w kwocie 182,32 zł (6,25% z 2.917,14 zł) jest oskładkowana.

www.ZFSS.pl - Świadczenie urlopowe:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.UrlopyPracownicze.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60