ZFŚS, fundusz socjalny, świadczenia socjalne, świadczenie urlopowe
lupa
Do 31 marca br. niektórzy pracodawcy przekazują do ZUS zgłoszenia o pracy szczególnej - ZUS ZSWA za 2016 r. (zobacz więcej)31 marca 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia do US zeznań: CIT-8, CIT-8A, CIT-8B za 2016 r.31 marca 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia do US informacji IFT-2R za 2016 r.
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (326) z dnia 10.10.2012

Wysokość świadczenia urlopowego dla pracownika niepełnosprawnego

Pracodawca spoza sfery budżetowej zatrudniający mniej niż 20 pracowników wypłaca świadczenie urlopowe. W jakiej wysokości powinien je otrzymać pracownik niepełnosprawny w stopniu lekkim?

Pracownikowi niepełnosprawnemu w stopniu lekkim przysługuje świadczenie urlopowe w takiej samej wysokości jak pozostałym pracownikom, tj. nieprzekraczającej odpisu podstawowego.

Problematykę udzielania pracownikom pomocy socjalnej reguluje ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 592 ze zm.). Zgodnie z jej art. 3 pracodawcy spoza sfery budżetowej, którzy zatrudniają według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, mogą:

  • utworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dalej Fundusz albo
     
  • wypłacać raz w roku świadczenie urlopowe.

Wypłacanie świadczenia urlopowego ma charakter fakultatywny. Pracodawca może zwolnić się z tej powinności, przy czym nie dotyczy to grup zawodowych, dla których jest regulowane odrębnymi przepisami (np. Kartą Nauczyciela). Jeśli zostanie podjęta decyzja o wypłacaniu świadczenia urlopowego, to przysługuje ono każdemu pracownikowi korzystającemu z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. W okresie urlopu uprawniającego do omawianego świadczenia mogą się znaleźć zarówno dni robocze, dni wolne od pracy z tytułu rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, jak i niedziele i święta. Jest ono wypłacane niezależnie od sytuacji materialnej i rodzinnej pracownika, nie jest to bowiem świadczenie z Funduszu. Pracownik aby je otrzymać nie ma obowiązku przedkładania jakichkolwiek zaświadczeń o dochodach. Uprawniony nie musi też składać w tej sprawie żadnego wniosku.

Ważne: Świadczenie urlopowe ma charakter roszczeniowy, a jego wypłacenie nie zależy od warunków materialnych uprawnionego, lecz tylko od długości urlopu pracownika.

Omawiane świadczenie pracodawca powinien wypłacić nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu przez pracownika. Świadczenie jest wypłacane zwykle w wysokości odpisu podstawowego na Fundusz odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia pracownika. Wysokość świadczenia nie może przekroczyć równowartości odpisu podstawowego, niezależnie od faktu, że na pracowników niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym odpis podstawowy wynoszący 37,5%, może zostać zwiększony o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia.

Świadczenie może być niższe niż maksymalna ustawowa wysokość odpisu. Ustala się je proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika (z wyłączeniem pracowników młodocianych). Pracodawca powinien poinformować pracowników o wysokości przysługującego im świadczenia, określając jego wysokość kwotowo albo procentowo do wielkości odpisów podstawowych na Fundusz.

www.ZFSS.pl - Świadczenie urlopowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.UrlopyPracownicze.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Promocje w prenumeracie na 2017 rok - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2017
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60