ZFŚS, fundusz socjalny, świadczenia socjalne, świadczenie urlopowe
lupa
Do 30 kwietnia osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe powinny przekazać do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe za 2014 r.30 kwietnia 2015 r. upływa termin przekazania do PFRON sprawozdania finansowego za 2014 r.Do 30 kwietnia 2015 r. należy złożyć PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2014 r.
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (326) z dnia 10.10.2012

Wysokość świadczenia urlopowego dla pracownika niepełnosprawnego

Pracodawca spoza sfery budżetowej zatrudniający mniej niż 20 pracowników wypłaca świadczenie urlopowe. W jakiej wysokości powinien je otrzymać pracownik niepełnosprawny w stopniu lekkim?

Pracownikowi niepełnosprawnemu w stopniu lekkim przysługuje świadczenie urlopowe w takiej samej wysokości jak pozostałym pracownikom, tj. nieprzekraczającej odpisu podstawowego.

Problematykę udzielania pracownikom pomocy socjalnej reguluje ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 592 ze zm.). Zgodnie z jej art. 3 pracodawcy spoza sfery budżetowej, którzy zatrudniają według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, mogą:

  • utworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dalej Fundusz albo
     
  • wypłacać raz w roku świadczenie urlopowe.

Wypłacanie świadczenia urlopowego ma charakter fakultatywny. Pracodawca może zwolnić się z tej powinności, przy czym nie dotyczy to grup zawodowych, dla których jest regulowane odrębnymi przepisami (np. Kartą Nauczyciela). Jeśli zostanie podjęta decyzja o wypłacaniu świadczenia urlopowego, to przysługuje ono każdemu pracownikowi korzystającemu z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. W okresie urlopu uprawniającego do omawianego świadczenia mogą się znaleźć zarówno dni robocze, dni wolne od pracy z tytułu rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, jak i niedziele i święta. Jest ono wypłacane niezależnie od sytuacji materialnej i rodzinnej pracownika, nie jest to bowiem świadczenie z Funduszu. Pracownik aby je otrzymać nie ma obowiązku przedkładania jakichkolwiek zaświadczeń o dochodach. Uprawniony nie musi też składać w tej sprawie żadnego wniosku.

Ważne: Świadczenie urlopowe ma charakter roszczeniowy, a jego wypłacenie nie zależy od warunków materialnych uprawnionego, lecz tylko od długości urlopu pracownika.

Omawiane świadczenie pracodawca powinien wypłacić nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu przez pracownika. Świadczenie jest wypłacane zwykle w wysokości odpisu podstawowego na Fundusz odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia pracownika. Wysokość świadczenia nie może przekroczyć równowartości odpisu podstawowego, niezależnie od faktu, że na pracowników niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym odpis podstawowy wynoszący 37,5%, może zostać zwiększony o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia.

Świadczenie może być niższe niż maksymalna ustawowa wysokość odpisu. Ustala się je proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika (z wyłączeniem pracowników młodocianych). Pracodawca powinien poinformować pracowników o wysokości przysługującego im świadczenia, określając jego wysokość kwotowo albo procentowo do wielkości odpisów podstawowych na Fundusz.

www.ZFSS.pl - Świadczenie urlopowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.UrlopyPracownicze.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

kwiecień 2015
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
PIT 2014 - DARMOWY PROGRAM - POBIERZ
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60