ZFŚS, fundusz socjalny, świadczenia socjalne, świadczenie urlopowe
lupa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (410) z dnia 20.01.2016

Kiedy powstaje koszt podatkowy z tytułu wypłaty świadczenia urlopowego?

Rok podatkowy spółki z o.o. trwa od 1 października do 30 września. We wrześniu 2015 r. spółka wypłaciła pracownikowi świadczenie urlopowe, ustalone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Pracownik przebywał na urlopie na przełomie grudnia 2015 r. i stycznia 2016 r. Czy w tej sytuacji świadczenie urlopowe jest kosztem uzyskania przychodów w roku podatkowym, który zakończył się 30 września 2015 r.?

Wartość świadczenia urlopowego wypłaconego zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych należy zaliczyć do kosztów podatkowych roku, który zakończył się 30 września 2015 r.

Zasady przyznawania świadczenia urlopowego reguluje ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 111 ze zm.), zwana dalej ustawą o ZFŚS.

Z przepisów tej ustawy wynika, że świadczenie urlopowe mogą wypłacać pracodawcy:

1) niebędący jednostkami budżetowymi lub samorządowymi zakładami budżetowymi,

2) zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty,

3) jeśli nie tworzą zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Przesłanki te powinny być spełnione łącznie.

Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy o ZFŚS, świadczenie urlopowe wypłacane jest raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Więcej przeczytasz w
Więcej o wypłacie świadczenia urlopowego można przeczytać w Ubezpieczeniach i Prawie Pracy nr 1 z 2016 r.

W myśl art. 15 ust. 4g updop, należności, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 updof, a więc m.in. świadczenia urlopowe, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku uchybienia temu terminowi do należności tych stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57 updop.

Z powołanych przepisów ustawy o CIT wynika, że wspomniane należności zaliczane są do kosztów podatkowych memoriałowo - w przypadku terminowej ich wypłaty, a kasowo - w przypadku uchybienia temu terminowi. Wprawdzie treść powołanego art. 15 ust. 4g updop stanowi o należnościach, które są należne za poszczególne miesiące, jednak ugruntowany jest już pogląd, że zasady memoriałowego/kasowego ujmowania należności miesięcznych stosuje się analogicznie do należności kwartalnych bądź rocznych.

Jak już wspomnieliśmy, świadczenie urlopowe wypłaca pracodawca raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Wypłata świadczenia urlopowego powinna nastąpić nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego (art. 3 ust. 5a ustawy o ZFŚS).

Ze stanu faktycznego zaprezentowanego w pytaniu wynika, że spółka dochowała terminu wypłaty świadczenia. Wobec tego ma prawo zaliczyć jego wartość do kosztów podatkowych roku, który zakończył się 30 września 2015 r.

www.ZFSS.pl - Świadczenie urlopowe:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.UrlopyPracownicze.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60