ZFŚS, fundusz socjalny, świadczenia socjalne, świadczenie urlopowe
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (403) z dnia 1.01.2016

Świadczenie urlopowe w razie wykorzystywania urlopu wypoczynkowego na przełomie roku

Zatrudniamy 18 osób i wypłacamy świadczenia urlopowe. Pracownik wystąpił o urlop wypoczynkowy od 23 grudnia 2015 r. do 5 stycznia 2016 r. Czy będzie mu przysługiwało świadczenie urlopowe, a jeżeli tak, to za który rok kalendarzowy? Nadmieniamy, że w 2015 r. nie otrzymał świadczenia, gdyż nie korzystał z odpowiednio długiego urlopu wypoczynkowego.

Pracownik, o którym mowa w pytaniu, nie otrzyma świadczenia urlopowego, ponieważ nie korzystał ani w 2015 r., ani w 2016 r. z ustawowej liczby dni urlopu wypoczynkowego. Jeżeli w bieżącym roku zostanie mu udzielony urlop obejmujący co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, to świadczenie będzie mu przysługiwało.

Pracodawcy niebędący jednostką budżetową i samorządowym zakładem budżetowym, zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, mogą:

  • utworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych albo
     
  • wypłacać raz w roku świadczenie urlopowe.

Przy dochowaniu wymogów formalnych określonych w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 111), dalej ustawie, mogą też zrezygnować z obydwu tych form pomocy socjalnej.

Jeżeli pracodawca zdecydował się na wypłacanie świadczenia urlopowego, to przy ustalaniu prawa do niego powinien kierować się kryteriami określonymi w ustawie, wskazującymi wprost nie tylko wysokość pomocy, ale także przesłanki, które musi spełnić pracownik w celu nabycia do niej prawa.

Ważne: Świadczenie urlopowe wypłaca się raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych (art. 3 ust. 5 ustawy).

W świetle powyższego prawo do świadczenia urlopowego przysługuje wówczas, gdy odpowiednio długi urlop przypada w danym roku kalendarzowym. Do wymaganych "kolejnych dni urlopu" należy zaliczać nie tylko dni robocze, na które udzielono urlopu, ale także przypadające w tym okresie dni wolne.

  Przykład  

U pracodawcy wypłacającego świadczenie urlopowe dwaj pracownicy wystąpili o urlop wypoczynkowy na przełomie lat 2015/2016. Pierwszy korzysta z urlopu od 18 grudnia 2015 r. do 14 stycznia 2016 r., a drugi od 21 grudnia 2015 r. do 5 stycznia 2016 r.

Pierwszy pracownik nabył prawo do dwóch świadczeń urlopowych, tj. za 2015 r. i 2016 r. W obydwu latach wykorzysta bowiem 14 kolejnych dni kalendarzowych urlopu wypoczynkowego, który łącznie będzie trwał 28 dni. Drugi, pomimo iż łączny urlop spełnia wymagania co do długości (16 dni), nie nabył prawa do świadczenia urlopowego, gdyż żadna z części przypadających w poszczególnych latach kalendarzowych nie osiągnęła wymaganego pułapu.


Zwracamy uwagę!
Wysokość świadczenia urlopowego nie może przekroczyć odpisu podstawowego - odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia pracownika, z tym że jego wysokość (z wyłączeniem młodocianych) ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Tak stanowi art. 3 ust. 4 ustawy.

Wskazniki i stawki
Wysokości świadczenia urlopowego podajemy w serwisie
www.wskazniki.gofin.pl

W kontekście informacji zawartych w pytaniu należy też przypomnieć o corocznym obowiązku udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego, którego chociaż jedna część powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Odstąpienie od tej zasady usprawiedliwią jedynie obiektywne przyczyny niedotyczące pracodawcy (np. choroba albo macierzyństwo pracownika).

www.ZFSS.pl - Świadczenie urlopowe:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.UrlopyPracownicze.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60