ZFŚS, fundusz socjalny, świadczenia socjalne, świadczenie urlopowe
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 (893) z dnia 20.10.2015

Czy w jednym roku kalendarzowym pracownik może otrzymać dwa świadczenia urlopowe?

W marcu br. pracownik wykorzystał 14 dni zaległego urlopu, otrzymując z tego tytułu świadczenie urlopowe. Aktualnie osoba ta przebywa na urlopie bieżącym. Czy powinniśmy wypłacić jej drugie świadczenie urlopowe - tym razem za rok bieżący i czy w takiej sytuacji oba świadczenia będą objęte zwolnieniem z oskładkowania?

W danym roku kalendarzowym pracownikowi przysługuje jedno świadczenie urlopowe i tylko jedno świadczenie może być objęte wyłączeniem z podstawy wymiaru składek.

Z pytania wynika, że u tego pracodawcy nie jest tworzony zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a w zamian pracownikom wypłacane są świadczenia urlopowe, o których jest mowa w art. 3 ust. 3-6 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 111).

Przywołane przepisy wyjaśniają z kolei, iż świadczenie urlopowe pracodawca wypłaca raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej kolejnych 14 dni kalendarzowych. Co ważne, nie ma tu znaczenia, czy pracownik korzysta z urlopu zaległego, czy też bieżącego. Wypłata świadczenia powinna nastąpić nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu.

Ustawa o ZFŚS mówi więc wyraźnie o tym, że w jednym roku kalendarzowym pracownikowi przysługuje jedno świadczenie urlopowe. W przeciwieństwie do urlopu wypoczynkowego, świadczenie niewykorzystane w danym roku nie przechodzi na rok następny. W 2015 r. pracownik otrzymał już świadczenie urlopowe, nie powinien więc otrzymać drugiego - mimo, że świadczenie było wypłacone z tytułu pobytu na urlopie zaległym.

Od świadczeń urlopowych nie są naliczane składki. Wyłączenie to wprowadza § 2 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. nr 161, poz. 1106 ze zm.). Objęte nim są jednak tylko świadczenia urlopowe wypłacane na podstawie ustawy o ZFŚS i tylko do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawowego, określonej w tej ustawie.

Jeżeli - mimo braku takiego obowiązku - pracodawca wypłaciłby wspomnianemu pracownikowi drugie świadczenie urlopowe, to od pełnej jego kwoty powinien odprowadzić składki na wszystkie rodzaje ubezpieczeń, ponieważ nie będzie to świadczenie wypłacone zgodnie z ustawą o ZFŚS, a tym samym nie będzie objęte wyłączeniem, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 21 ww. rozporządzenia składkowego.

www.ZFSS.pl - Świadczenie urlopowe:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.UrlopyPracownicze.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60