ZFŚS, fundusz socjalny, świadczenia socjalne, świadczenie urlopowe
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 23 (994) z dnia 10.08.2018

Wypłata świadczenia urlopowego - ewidencja księgowa, PIT oraz składki ZUS

Od bieżącego roku zrezygnowaliśmy z tworzenia ZFŚS. Obecnie jako pracodawca zatrudniający mniej niż 50 pracowników zamierzamy dokonać wypłaty świadczenia urlopowego. Jak należy ewidencjonować taką wypłatę? Czy świadczenie takie podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu?

Świadczenie urlopowe stanowi wydatek zaliczany do kosztów działalności operacyjnej, księgowany w ciężar konta 40-5 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia". Wartość wypłacanego świadczenia stanowi koszt uzyskania przychodów pracodawcy. Natomiast u pracownika podlega opodatkowaniu na takich samych zasadach jak wynagrodzenie ze stosunku pracy. O ile świadczenie wypłacane jest na podstawie przepisów ustawy o ZFŚS, to jego wartość (do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawowego) jest wyłączona z oskładkowania.

Świadczenie urlopowe w ustawie o ZFŚS

Zasady wypłaty świadczeń urlopowych zostały zawarte w art. 3 ust. 3 oraz ust. 4-5a ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1316).

W myśl tych przepisów, pracodawcy spoza sfery budżetowej zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą tworzyć Fundusz lub mogą wypłacać świadczenie urlopowe.

Wysokość świadczenia urlopowego nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego, określonego odpowiednio do rodzaju zatrudnienia pracownika.

Świadczenie urlopowe wypłaca pracodawca raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Wypłata świadczenia urlopowego następuje nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego.

Opodatkowanie oraz oskładkowanie wypłacanych świadczeń

Otrzymane przez pracownika świadczenie urlopowe stanowi przychód ze stosunku pracy, o którym jest mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PDOF. Przychód ten nie korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego, nie jest bowiem objęty żadnym tytułem zwolnienia wymienionym w art. 21 ust. 1 ustawy o PDOF. W szczególności nie znajdzie tutaj zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PDOF, zgodnie z którym wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych świadczeń do wysokości 1.000 zł w roku podatkowym. Zwolnienie to dotyczy bowiem wyłącznie świadczeń finansowanych z ZFŚS lub funduszy związków zawodowych. Oznacza to, że wartość wypłacanego świadczenia urlopowego podlega opodatkowaniu tak samo jak wynagrodzenie ze stosunku pracy.

Zgodnie z art. 3 ust. 6 ustawy o ZFŚS, świadczenie urlopowe, o którym mowa w art. 3 ust. 4 ww. ustawy, nie podlega składce na ubezpieczenie społeczne pracowników.

Ponadto, jak wynika z § 2 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek... (Dz. U. z 2017 r. poz. 1949), podstawy wymiaru składek nie stanowią m.in. przychody z tytułu otrzymania świadczenia urlopowego wypłacanego na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy o ZFŚS - do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawowego określonej w tej ustawie.

Świadczenie takie nie będzie również podlegało składce na ubezpieczenie zdrowotne (por. art. 81 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.).

Zatem w sytuacji wypłaty świadczenia urlopowego na podstawie przepisów o ZFŚS, nie wystąpi obowiązek jego oskładkowania. Natomiast gdy pracodawca wypłaci świadczenie urlopowe w wysokości wyższej niż wysokość odpisu podstawowego, wtedy od nadwyżki ponad tę kwotę ma obowiązek opłacić składki ubezpieczeniowe. Wypłata świadczenia urlopowego dokonana na podstawie innej podstawy niż ustawa o ZFŚS powoduje konieczność naliczenia składek ZUS na zasadach ogólnych.

Wypłata świadczenia urlopowego w ewidencji księgowej

W księgach rachunkowych wartość wypłacanych przez pracodawcę świadczeń urlopowych podlega ujęciu na koncie kosztów działalności operacyjnej, np. koncie 40-5 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia". Wypłata omawianego świadczenia (na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy o ZFŚS), w jednostce stosującej konta zespołu 4, może przebiegać następującymi zapisami:

1. Wartość brutto świadczenia urlopowego:
      - Wn konto 40-5 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia",
      - Ma konto 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami".
2. Zaksięgowanie zaliczki na podatek dochodowy:
      - Wn konto 23-4,
      - Ma konto 22-4 "Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu podatku
         dochodowego od osób fizycznych".
3. Wypłata świadczenia urlopowego (w kwocie netto):
      - Wn konto 23-4,
      - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący" lub konto 10 "Kasa".

Świadczenie urlopowe jako koszt pracodawcy

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Kosztem uzyskania przychodów są jednak m.in. świadczenia urlopowe wypłacone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (por. art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy o PDOP oraz art. 23 ust. 1 pkt 42 ustawy o PDOF).

Zatem jeśli pracodawca wypłaci pracownikom świadczenia urlopowe zgodnie z przepisami ustawy o ZFŚS, to ich wartość będzie podlegała zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów.

Należy jednak zauważyć, że zdaniem organów podatkowych, do kosztów uzyskania przychodów mogą być również zaliczane świadczenia urlopowe wypłacone przez pracodawców zatrudniających 50 pracowników lub więcej. Co prawda nie są one uznawane za świadczenia urlopowe w rozumieniu ustawy o ZFŚS, tym niemniej nie wyklucza to możliwości zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów pracodawcy na zasadach ogólnych (por. np. interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 10 sierpnia 2016 r., nr IPPB6/4510-404/16-3/AG czy Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 12 stycznia 2017 r., nr 3063-ILPB1-3.4510.60.2016.1.MC).

Więcej przeczytasz w Pisaliśmy o tym
Biuletynie Informacyjnym nr 20 z 10.07.2018 r.
na str. 11-16

www.ZFSS.pl - Świadczenie urlopowe:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.UrlopyPracownicze.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.