ZFŚS, fundusz socjalny, świadczenia socjalne, świadczenie urlopowe
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 (965) z dnia 20.10.2017

Wypłata świadczenia urlopowego - PIT i składki ZUS

Czy pracodawca (zatrudniający 43 pracowników na pełne etaty), który tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, może jednocześnie wypłacać świadczenie urlopowe do wysokości odpisu podstawowego? Jakie skutki podatkowe i składkowe powoduje wypłata takiego świadczenia?

Warunki przyznania i wypłaty świadczenia urlopowego uregulowane są w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800 ze zm.). Pracodawcy spoza sfery budżetowej zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą tworzyć Fundusz (do wysokości i na zasadach określonych w ustawie o ZFŚS) lub mogą wypłacać świadczenie urlopowe, o którym mowa w przepisach tej ustawy, co wynika z art. 3 ust. 3 ww. ustawy o ZFŚS. Skoro więc - jak wynika z przepisu - mogą oni tworzyć Fundusz lub wypłacać świadczenie urlopowe, to nie mogą jednocześnie wprowadzić tych dwóch form pomocy. Zatem w przypadku, o którym mowa w pytaniu, wypłata świadczenia urlopowego przez pracodawcę, który tworzy ZFŚS, będzie tylko z nazwy takim świadczeniem - nie będzie to wypłata dokonywana zgodnie z ustawą o ZFŚS.

Generalnie wypłata świadczenia urlopowego jest dokonywana ze środków obrotowych pracodawcy i stanowi przychód u pracownika. Przychód ten nie korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego, nie jest bowiem objęty żadnym tytułem zwolnienia wymienionym w art. 21 ust. 1 ustawy o PDOF. Wprawdzie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PDOF, wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych świadczeń do wysokości 380 zł w roku podatkowym, ale dotyczy to wyłącznie świadczeń finansowanych z ZFŚS lub funduszy związków zawodowych. Zatem wartość wypłacanego świadczenia urlopowego podlega opodatkowaniu tak samo jak wynagrodzenie ze stosunku pracy.

Bez znaczenia jest więc dla opodatkowania podatkiem dochodowym to, czy wypłacone świadczenie urlopowe jest dokonywane zgodnie z ustawą o ZFŚS, czy też poza tą ustawą jako świadczenie przyznane przez pracodawcę. Jedynie może to mieć znaczenie dla obowiązków w zakresie składek ZUS.

Świadczenie urlopowe wypłacane na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy o ZFŚS jest wyłączone z oskładkowania do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawowego określonej w tej ustawie. Tak wynika z § 2 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 2236 ze zm.).

Więcej przeczytasz w Kompleksowo na temat wypłaty
świadczenia urlopowego pisaliśmy
Biuletynie Informacyjnym nr 21 z 20.07.2017 r.
na str. 9-14

wykrzyknik W sytuacji, gdy pracodawca wypłaca świadczenie urlopowe w wysokości wyższej niż wysokość odpisu podstawowego, wtedy od nadwyżki ponad jego kwotę ma obowiązek opłacić składki ubezpieczeniowe.

Składkom ZUS będzie też podlegać świadczenie urlopowe wypłacone przez pracodawcę, który nie zrezygnował z tworzenia ZFŚS. Nie jest to bowiem świadczenie wypłacane na podstawie ustawy o ZFŚS. Jak wyżej wyjaśniono, tylko pracodawcy zatrudniający na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, którzy nie tworzą ZFŚS, mogą wypłacać świadczenie urlopowe w rozumieniu ustawy o ZFŚS.

www.ZFSS.pl - Świadczenie urlopowe:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.UrlopyPracownicze.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60