ZFŚS, fundusz socjalny, świadczenia socjalne, świadczenie urlopowe
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 21 (956) z dnia 20.07.2017

Podstawa prawna wypłaty świadczeń urlopowych

Kwestie związane z wypłatą świadczeń urlopowych określone zostały w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Z regulacji tam zawartych wynika m.in., że ZFŚS tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty (pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych tworzą Fundusz bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników). Mogą oni jednak zrezygnować z tworzenia takiego Funduszu. Na ten temat piszemy w tym numerze Biuletynu Informacyjnego na str. 60.

Pracodawcy zatrudniający na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, tworzą ZFŚS na wniosek zakładowej organizacji związkowej. Pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników (20 pracowników - w stanie prawnym obowiązującym do końca 2016 r.) w przeliczeniu na pełne etaty, mogą tworzyć ZFŚS lub mogą wypłacać świadczenie urlopowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 4 ww. ustawy, wysokość świadczenia urlopowego nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego, odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia pracownika. Jego wysokość jest ustalana proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika (z wyjątkiem pracowników młodocianych - w ich przypadku wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika wynosi: w pierwszym roku nauki - 5%, w drugim roku - 6%, a w trzecim - 7% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego).

Wskazniki i stawki Wysokość odpisów na ZFŚS w 2017 r.
dostępna jest w serwisie
www.wskazniki.gofin.pl

Wysokość odpisu podstawowego
Wymiar czasu pracy
Pełny etat 3/4 etatu 1/2 etatu 1/4 etatu
pracownik zatrudniony w normalnych warunkach
1.185,66 zł 889,25 zł 592,83 zł 296,42 zł
pracownik wykonujący prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze
1.580,89 zł 1.185,67 zł 790,45 zł 395,22 zł

Natomiast w przypadku pracownika młodocianego odpis podstawowy wynosi:

  • w I roku nauki - 158,09 zł,
     
  • w II roku nauki - 189,71 zł,
     
  • w III roku nauki - 221,32 zł.

Wartość świadczeń urlopowych, wypłacanych pracownikom zgodnie z ustawą o ZFŚS, nie może przekroczyć ww. limitów.

wykrzyknik Świadczenie urlopowe pracodawca wypłaca raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Wypłata świadczenia urlopowego następuje nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego.

www.ZFSS.pl - Świadczenie urlopowe:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.UrlopyPracownicze.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60