ZFŚS, fundusz socjalny, świadczenia socjalne, świadczenie urlopowe
lupa
28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 32 (1177) z dnia 20.04.2015

Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS dla byłych pracowników

Wypłatę przez zakład pracy na rzecz pracowników sezonowych świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dokonaną już po ustaniu zatrudnienia, należy kwalifikować jako przychód, którego źródłem był istniejący wcześniej stosunek pracy. W takim przypadku w stosunku do tych świadczeń może mieć zastosowanie zwolnienie przedmiotowe przewidziane dla świadczeń uzyskiwanych przez pracowników, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o pdof.


O CO PYTAŁ PODATNIK?

Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS dla byłych pracowników
rys. Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS dla byłych pracowników

Pracownicy sezonowi, zatrudnieni przez firmę w okresie od 5 maja 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r., złożyli w okresie tego zatrudnienia, tj. w lipcu i sierpniu 2014 r., wnioski o przyznanie świadczenia finansowego z ZFŚS wraz z wymaganymi przez Regulamin ZFŚS oświadczeniami o dochodzie. Wnioski te zostały rozpatrzone pozytywnie i świadczenia wskazanym pracownikom zostały przyznane pod koniec sierpnia 2014 r. Jednak protokół z posiedzenia komisji przyznającej świadczenia i decyzja o ich przyznaniu dostarczone zostały do działu płac dopiero w październiku 2014 r., a same wypłaty dokonane zostały 3 listopada 2014 r., czyli po wygaśnięciu umów o pracę.

W zaprezentowanej sytuacji zakład pracy będący płatnikiem podatku dochodowego miał wątpliwości, czy w oparciu o uregulowania zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o pdof mógł w odniesieniu do omawianych świadczeń zastosować zwolnienie z podatku dochodowego w ramach ustawowego limitu 380 zł dla osób, które w dniu wypłaty nie były już pracownikami. O rozstrzygnięcie tej kwestii wystąpił do organu podatkowego.


ZDANIEM IZBY SKARBOWEJ:

Organ podatkowy w wydanej interpretacji indywidualnej wskazał, że na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o pdof do przychodów ze stosunku pracy zalicza się każde świadczenie, które zostało otrzymane przez podatnika w związku z faktem pozostawania w stosunku pracy z pracodawcą. W konsekwencji przychody z tego źródła generują zarówno otrzymane przez pracownika pieniądze, jak i wartość pieniężna świadczeń w naturze, świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, wartość innych nieodpłatnych świadczeń oraz świadczeń częściowo odpłatnych, o ile mają swoje źródło w stosunku pracy.

Z kolei z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o pdof wynika, że wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o ZFŚS, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych. Chodzi tu o świadczenia sfinansowane w całości ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł. Powołany przepis wskazuje jednocześnie, że rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

Odnosząc powołane przepisy do analizowanego stanu faktycznego organ podatkowy stwierdził, że zarówno w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, jak i w dniu ich przyznania, pracowników korzystających ze świadczenia pieniężnego sfinansowanego z tego źródła łączył z pracodawcą stosunek pracy, w rozumieniu art. 22 Kodeksu pracy. W konsekwencji to stosunek pracy, zawarty przez pracowników sezonowych z zakładem pracy, stanowił podstawę nabycia praw do otrzymania świadczeń z ZFŚS. Z tego względu przedmiotowe świadczenia, mimo że ich faktyczna wypłata nastąpiła już po ustaniu zatrudnienia, należy po stronie pracowników zakwalifikować jako przychód ze stosunku pracy. Jeżeli miały one związek z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, to powinny one korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o pdof do wysokości 380 zł w danym roku podatkowym.

(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 19 lutego 2015 r., nr IBPBII/1/415-966/14/ASz)

 Komentarz redakcji 
W uzupełnieniu należy wskazać, że w przypadku wypłat opodatkowanych świadczeń zaliczanych do przychodów ze stosunku pracy, dokonywanych już po ustaniu zatrudnienia, obliczenie zaliczki na podatek będzie wyglądało nieco inaczej niż to ma miejsce w trakcie trwania stosunku pracy. Przy wypłacie tego typu świadczeń płatnik powinien bowiem zastosować tzw. podstawowe koszty pracownicze, natomiast nie może obliczonej zaliczki obniżyć o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

www.ZFSS.pl - Świadczenia z Funduszu:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60