ZFŚS, fundusz socjalny, świadczenia socjalne, świadczenie urlopowe
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 5 (868) z dnia 10.02.2015

Czy dopłata z ZFŚS do wyjazdu dziecka pracownika na "białą szkołę" jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Zgodnie z regulaminem ZFŚS, pracownik naszej firmy otrzyma częściowy zwrot wydatku poniesionego na wyjazd dziecka na "białą szkołę". Czy tego rodzaju świadczenie na rzecz pracownika jest zwolnione od podatku dochodowego oraz z oskładkowania do ZUS?

Wypłacony pracownikowi ze środków ZFŚS częściowy zwrot wydatków poniesionych na wyjazd jego dziecka na "białą szkołę" - w zależności od okoliczności faktycznych - może korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego na zasadach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. a) bądź w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PDOF. Świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach ZFŚS zostały natomiast generalnie wyłączone z podstawy wymiaru składek ZUS.

Podatek dochodowy pracownika

Wyjazdy zimowe dzieci i młodzieży, które obecnie dość często są organizowane pod nazwą "białej szkoły", stanowią jedną z form zimowego wypoczynku.

W świetle przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, dofinansowanie do kosztów wypoczynku dziecka pracownika, co do zasady, stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy, w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o PDOF.

Niemniej jednak, przychody (dochody) wskazane w art. 21 ustawy o PDOF są zwolnione z opodatkowania.

Z pytania wynika, że częściowy zwrot wydatku, który pracownik poniósł na wyjazd dziecka na "białą szkołę", zostanie wypłacony ze środków ZFŚS, zgodnie z regulaminem tego funduszu.

W takiej sytuacji - w zależności od okoliczności faktycznych - świadczenie otrzymane przez pracownika może korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego na zasadach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. a) bądź w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PDOF.

I tak, w myśl art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. a) ustawy o PDOF, wolne od podatku dochodowego są dopłaty z ZFŚS (bez względu na ich wysokość) do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18, zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu.

Zastosowanie tego zwolnienia wymaga zatem łącznego spełnienia następujących warunków:

 • świadczenie zostało sfinansowane ze środków ZFŚS,
   
 • dziecko uczestniczące w wypoczynku nie miało ukończonych 18 lat (w którymkolwiek momencie trwania tego wypoczynku),
   
 • wypoczynek dziecka ma formę zorganizowaną, przy czym organizatorem wypoczynku jest podmiot prowadzący działalność w tym zakresie; do takich podmiotów zaliczyć można zarówno te podmioty, które świadczą usługi wypoczynkowe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. biura podróży, biura turystyczne, pensjonaty), podmioty prowadzące działalność agroturystyczną, jak również szkoły i placówki, osoby prawne i fizyczne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. nr 12, poz. 67 ze zm.) oraz kościoły, stowarzyszenia, organizacje charytatywne i fundacje, których działalnością statutową może być organizowanie wypoczynku zorganizowanego (zasadnicze znaczenie ma zatem formalno-prawne umocowanie danego podmiotu do wykonywania czynności związanych z organizacją tego rodzaju przedsięwzięć, określone w dokumentach stanowiących podstawę funkcjonowania danego podmiotu),
   
 • poniesienie wydatków związanych z wypoczynkiem dziecka zostało potwierdzone stosownym dowodem (np. rachunkiem lub fakturą VAT wystawioną przez organizatora wypoczynku, przelewem bankowym, przekazem pocztowym, jak również dokumentem wpłaty w kasie podmiotu prowadzącego działalność w tym zakresie), z którego powinno jednoznacznie wynikać: kto jest organizatorem wypoczynku, kto korzystał z wypoczynku, forma wypoczynku, w jakim okresie korzystano z wypoczynku, kwota poniesionego wydatku oraz podpis osoby, która wystawiła ten dokument.

Potwierdzają to organy podatkowe w swoich wyjaśnieniach (m.in. Minister Finansów w interpretacjach indywidualnych z 30 listopada 2010 r., nr DD3/033/159/CRS/10/PK-966 oraz z 4 grudnia 2013 r., nr DD3/033/272/MCA/13/RD-125985/13, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 15 grudnia 2014 r., nr IBPBII/1/415-759/14/MK, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 26 sierpnia 2014 r., nr ITPB2/415-562/14/BK, a także Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 17 stycznia 2014 r., nr IPTPB1/415-652/13-4/AG).

Jeżeli zatem przedstawione wyżej warunki zostaną spełnione łącznie - to wypłacony pracownikowi ze środków ZFŚS częściowy zwrot wydatków poniesionych na wyjazd jego dziecka na "białą szkołę" będzie zwolniony od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. a) ustawy o PDOF.

Gdyby jednak któryś z powyższych warunków nie został spełniony, to w takim przypadku można rozważyć zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PDOF. Przypomnijmy, że na mocy tego przepisu, wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

Oznacza to, że dofinansowanie ze środków ZFŚS do wyjazdu dziecka pracownika na "białą szkołę" może korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PDOF, jeżeli jego wartość dodana do innych świadczeń rzeczowych i pieniężnych objętych zakresem przedmiotowym tego zwolnienia, które pracownik otrzymał od 1 stycznia danego roku podatkowego - w sumie nie przekracza kwoty 380 zł.

Składki ZUS pracownika

Podstawę wymiaru składek ZUS pracownika, co do zasady, stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

Świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach ZFŚS zostały jednak wyłączone z podstawy wymiaru składek ZUS.

Wynika to z § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. nr 161, poz. 1106 ze zm.). Przepisy tego rozporządzenia stosuje się również do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne (art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.).

www.ZFSS.pl - Świadczenia z Funduszu:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2019
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.