ZFŚS, fundusz socjalny, świadczenia socjalne, świadczenie urlopowe
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (313) z dnia 1.01.2012

Karty MultiSport finansowane ze środków ZFŚS

Dla naszych pracowników zakupujemy karty MultiSport. Zakup ten częściowo finansowany jest ze środków ZFŚS. Pozostała kwota kosztów potrącana jest pracownikom z pensji. Jak ująć w księgach operacje związane z zakupem i przekazaniem tych kart pracownikom?

W przypadku gdy zakupione przez pracodawcę karty bądź karnety, uprawniające pracowników do korzystania z szeregu świadczeń sportowo-rekreacyjnych, sfinansowano - w całości lub w części - środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS), wydatek na ich zakup odnoszony jest na stronę Wn konta 85-0 „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych".

Należy przy tym pamiętać, że na przebieg ewidencji księgowej zakupu i przekazania pracownikom powyższych kart będzie miała wpływ również kwestia opodatkowania tych świadczeń podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Karnety do klubu fitness, karnety na basen czy też wskazane w pytaniu specjalne karty - jeśli sfinansowano je ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych - mogą co do zasady korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego, jednak jedynie wówczas, gdy wartość tego typu świadczenia, łącznie z pozostałymi świadczeniami rzeczowymi i pieniężnymi otrzymanymi przez pracownika, nie przekracza w roku podatkowym kwoty 380 zł (art. 21 ust. 1 pkt 67 updof).

Jeśli wartość karty (łącznie z innymi świadczeniami otrzymanymi przez pracownika, sfinansowanymi w całości ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych) spowoduje przekroczenie w roku podatkowym kwoty 380 zł, to nadwyżka ponad tę kwotę podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Warto także zaznaczyć, iż świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach ZFŚS wyłączone zostały z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne - por. § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. nr 161, poz. 1106 ze zm.). Co istotne, wyłączenie to przysługuje bez ograniczenia kwotowego i ma także zastosowanie do składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Dla zachowania prawa do zwolnienia z oskładkowania, udzielając dofinansowania z ZFŚS należy pamiętać o spełnieniu kryterium socjalnego (art. 8 ust. 1 ustawy o ZFŚS).

Zakup kart MultiSport ze środków ZFŚS pozostaje poza zakresem działania ustawy o VAT. W konsekwencji przekazanie ich pracownikom nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem i nie wystąpi obowiązek wykazania VAT należnego. Z drugiej jednak strony VAT naliczony zawarty w fakturze dokumentującej nabycie przedmiotowych kart nie będzie podlegał odliczeniu.

Ewidencja księgowa zakupu i przekazania pracownikom specjalnych kart uprawniających do korzystania ze świadczeń sportowo-rekreacyjnych - w przypadku sfinansowania ich ze środków ZFŚS - zostanie przedstawiona na przykładzie liczbowym.

Przykład

I. Założenia:

W sierpniu 2011 r. jednostka zakupiła dla swoich pracowników karty MultiSport za kwotę: 3.564 zł brutto. Wartość jednej karty wynosiła: 132 zł. Karty sfinansowano częściowo ze środków ZFŚS (zgodnie z kryterium socjalnym). Należne od pracowników kwoty potrącono z wynagrodzeń. Było to pierwsze dofinansowanie w tym roku, zatem nikt nie przekroczył kwoty: 380 zł. Łączne dofinansowanie z ZFŚS wyniosło: 2.310 zł, zaś udział własny pracowników: 990 zł. Odbiór kart pracownicy potwierdzili na sporządzonej w tym celu liście.

II. Dekretacja:
 

Opis operacji
Kwota
Konto
Wn
Ma
1. Faktura VAT dokumentująca zakup kart
3.564 zł
30
21
2. WB - zapłata za zakupione karty z rachunku bieżącego jednostki
3.564 zł
21
13-0
3. WB - refundacja środków w części finansowanej przez ZFŚS
2.310 zł
13-0
13-5
4. Rozliczenie zakupu (wydanie kart na podstawie imiennych list pracowników, potwierdzających odbiór):      
   a) w części finansowanej z ZFŚS
2.310 zł
85-0
30
   b) w części finansowanej przez pracowników
990 zł
23-4
30
5. Potrącenie z wynagrodzenia (księgowane na podstawie listy płac)
990 zł
23-0
23-4

III. Księgowania:

Kliknij, aby powiększyć obraz

www.ZFSS.pl - Świadczenia z Funduszu:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60