ZFŚS, fundusz socjalny, świadczenia socjalne, świadczenie urlopowe
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 98 (1452) z dnia 7.12.2017

Dofinansowanie z ZFŚS a staż pracy w danym zakładzie

Pracownik jest zatrudniony w firmie od 1 lipca 2017 r. Czy może mieć obniżoną - proporcjonalnie do okresu zatrudnienia - wysokość bonu finansowanego z ZFŚS? (pytanie z dyskusji na www.forum.gofin.pl nr 1129599)

NIE, ponieważ staż pracy nie stanowi kryterium do przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (Funduszu).

Zasady tworzenia przez pracodawców zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i gospodarowania środkami tego Funduszu, przeznaczonego na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, określa ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2191).

Jak stanowi art. 8 ust. 1 powołanej ustawy, przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z niego. Szczegółowe zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie ZFŚS ustalanym w porozumieniu ze związkami zawodowymi. Jeżeli w zakładzie nie działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca uzgadnia regulamin z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.

Na podstawie art. 8 ust. 1 wymienionej ustawy należy wnioskować, że warunkiem przyznania świadczeń z Funduszu jest ustalenie, w jakiej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej znajduje się osoba uprawniona. Ustawodawca nie wskazał, że pomoc z Funduszu przyznawać należy w zależności od rodzaju umowy o pracę (na czas próbny określony, czy nieokreślony), wymiaru etatu pracownika, jego stażu pracy czy oceny pracy. Oznacza to, że takie warunki wskazane w regulaminie będą niezgodne z ustawą o ZFŚS.

Przy przyznawaniu świadczeń z Funduszu istotne ma być kryterium socjalne określone w jednakowy sposób dla wszystkich uprawnionych. Zatem niedopuszczalne jest uzależnienie w regulaminie przyznania pomocy z tego Funduszu np. od długości okresu zatrudnienia u danego pracodawcy, tak jak wskazano w pytaniu. Niedopuszczalne jest również wypłacanie świadczeń wszystkim pracownikom w równej wysokości. Pomoc musi być w zróżnicowanej wysokości, w zależności od kryterium socjalnego ustalonego odrębnie dla każdej uprawnionej osoby.

www.ZFSS.pl - Świadczenia z Funduszu:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60