ZFŚS, fundusz socjalny, świadczenia socjalne, świadczenie urlopowe
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 (968) z dnia 20.11.2017

Pomoc z ZFŚS z uwzględnieniem kryterium socjalnego

Przy wypłacaniu w firmie świadczeń z ZFŚS brana jest pod uwagę sytuacja życiowa, rodzinna i materialna osoby uprawnionej. Czy można, na zasadzie wyjątku, ze względu na niewielką kwotę (20-40 zł), zakupić wszystkim pracownikom bilety do kina lub teatru bez stosowania kryterium socjalnego? Czy zapis w regulaminie, że pomoc do kwoty 50 zł rocznie będzie udzielana jednakowo wszystkim pracownikom, ma w tym przypadku znaczenie?

Regulacje ustawy o ZFŚS

Pomoc udzielana osobom uprawnionym z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (Funduszu) musi się opierać na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800 ze zm.). Główną zasadą, którą pracodawca powinien kierować się przy przyznawaniu ulgowych usług i świadczeń oraz ustalaniu wysokości dopłat z Funduszu, jest zasada tzw. kryterium socjalnego. Należy przez to rozumieć sytuację życiową, rodzinną i materialną osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. Tak wynika z art. 8 ust. 1 ustawy o ZFŚS. Zasadę tę należy stosować bez względu na rodzaj i formę ulgowego świadczenia lub usługi.

Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie ustalanym ze związkami zawodowymi. Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, uzgadnia regulamin z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów. Przy czym swoboda pracodawcy w zakresie ustalania zapisów regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jest ograniczona poprzez wymóg odniesienia się do kryterium socjalnego. 

Pomoc z ZFŚS z uwzględnieniem kryterium socjalnegoJak stwierdził Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 4 kwietnia 2017 r., sygn. akt III AUa 934/16:

"Swoboda regulacji w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zasad przyznawania indywidualnych świadczeń jest ograniczona ustanowioną przez ustawodawcę w art. 8 ust. 1 u.z.f.ś.s. ogólną zasadą, że przyznawanie tych świadczeń ma być uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu. Tym samym regulamin powinien respektować i doprecyzować (...) zawartą w art. 8 ust. 1 ww. ustawy zasadę podziału świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na rzecz pracowników, w oparciu o analizę ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.

(...) O spełnieniu kryterium socjalnego nie może być mowy bez indywidualnej analizy sytuacji każdej uprawnionej do skorzystania z funduszu osoby."

wykrzyknik W świetle ustawy o ZFŚS oraz ww. wyroku Sądu Apelacyjnego, niedopuszczalna jest, nawet przy niewielkich kwotach, wypłata wszystkim uprawnionym ulgowych świadczeń z ZFŚS w jednakowej wysokości, bez stosowania kryterium socjalnego. Pomoc z Funduszu powinna mieć charakter zindywidualizowany, co zakłada ocenę sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. Zapisy regulaminu ZFŚS dotyczące ulgowych świadczeń, nieodnoszące się do zasady kryterium socjalnego, są niezgodne z przepisami ustawy o ZFŚS.

W kontekście omawianej sprawy może się pojawić pytanie o możliwość wprowadzenia do regulaminu ZFŚS zapisu o tym, że świadczenia socjalne o niewielkiej wartości (np. tak jak wskazano w pytaniu, do kwoty 50 zł rocznie) nie będą zaliczane do ulgowych świadczeń socjalnych, do których, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o ZFŚS, konieczne jest stosowanie kryterium socjalnego.

Pomoc z ZFŚS z uwzględnieniem kryterium socjalnegoDopuszczalność określenia w regulaminie Funduszu takich nieulgowych świadczeń wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 23 października 2008 r. (sygn. akt II PK 74/08). W wyroku tym SN uznał, że obowiązek stosowania tzw. kryterium socjalnego nie odnosi się do całości działalności socjalnej zakładu pracy, a jedynie do przyznawania ulgowych usług i świadczeń. Sąd dopuścił możliwość wprowadzenia do regulaminu ZFŚS zapisu przewidującego wydatkowanie środków Funduszu na jeszcze inną niż ulgowa działalność socjalną (mieszczącą się w zakresie definicji działalności socjalnej określonej w art. 2 pkt 1 ustawy o ZFŚS), do której nie trzeba stosować kryterium socjalnego. Trzeba jednak zauważyć, że wyrok ten dotyczył finansowania ze środków Funduszu imprez integracyjnych, co do których trudno przyjąć, iż "wartość" uczestnictwa w nich może być oceniona pod kątem kryterium socjalnego.

W przypadku opisanym w pytaniu kwestia wątpliwa dotyczy obowiązku stosowania kryterium socjalnego przy finansowaniu ze środków ZFŚS biletów do kina czy innych świadczeń socjalnych o niewielkiej wartości. Ustawa o ZFŚS nie wyłącza jednak wymogu stosowania tego kryterium - które w omawianej sprawie jest możliwe do zastosowania - w stosunku do ulgowych świadczeń o niewielkiej wartości. Naszym zdaniem, wątpliwe jest także zaliczenie takich świadczeń do nieulgowych na mocy regulaminu ZFŚS, w kontekście stosowania zwolnienia składkowego czy ustalenia przez uprawnione organizacje (np. przez zakładową organizację związkową), czy środki Funduszu wydatkowane są zgodnie z ustawą o ZFŚS. Zalecamy zatem ostrożność. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest nieprzyznawanie z ZFŚS świadczeń o równej wartości (bez stosowania kryterium socjalnego).

Składki ZUS

Jeżeli pracownicy otrzymywać będą świadczenia ze środków ZFŚS w oparciu o inne kryteria aniżeli socjalne bądź będzie to następować bez zastosowania tych kryteriów, tj. z naruszeniem przepisów ustawy o ZFŚS, to ich wartość nie będzie podlegała wyłączeniu z podstawy wymiaru składek (społecznych i zdrowotnej) ZUS na podstawie § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1949). Takie też stanowisko zaprezentował ZUS w wydanych przez siebie interpretacjach oraz sądy - w orzeczeniach (patrz: ramka).

"(...) Dla zwolnienia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przyznawanych świadczeń należy mieć na uwadze generalną zasadę, wynikającą z art. 8 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, w myśl której przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Powyższe oznacza wykluczenie możliwości przyznawania wszystkim uprawnionym świadczeń socjalnych w jednakowej wysokości. (...)"

z interpretacji indywidualnej Oddziału ZUS w Gdańsku z 25 maja 2016 r., znak DI/100000/43/362/2016


"(...) przyjąć należy, iż pomoc z ZFŚS może być udzielana wyłącznie z uwzględnieniem kryterium socjalnego. W sytuacji więc, gdy pracodawca wykorzystuje środki z tego Funduszu na udostępnienie świadczeń pracownikom w jednakowej wysokości, to ich wartość nie będzie podlegała wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. (...)"

z interpretacji indywidualnej Oddziału ZUS w Gdańsku z 7 sierpień 2015 r., znak DI/100000/43/700/2015


"(...) Przy dokonywaniu oceny sytuacji materialnej pracownika należy brać pod uwagę jego dochody osiągane w zakładzie i poza nim, a także dochody członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. (...)"

z interpretacji Oddziału ZUS w Gdańsku z dnia 18 czerwca 2014 r., znak: DI/100000/43/565/2014


"(...) Poszczególne świadczenia przyznawane mogą być im wszystkim według różnych kryteriów, tyle że o niezaliczeniu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia decyduje socjalny charakter tych świadczeń wyrażający się zróżnicowaniem ich wartości w zależności od sytuacji majątkowej, rodzinnej i finansowej. (...)"

z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 stycznia 2014 r., sygn. akt I UK 202/13

www.ZFSS.pl - Świadczenia z Funduszu:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2022
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.