ZFŚS, fundusz socjalny, świadczenia socjalne, świadczenie urlopowe
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 36 (1390) z dnia 4.05.2017

Wycieczka z ZFŚS a pracowniczy przychód

Gdy celem wycieczki częściowo sfinansowanej z ZFŚS jest integracja pracowników, to wartość świadczenia uzyskanego w ten sposób od pracodawcy nie generuje po stronie pracownika przychodu podatkowego. Tak rozstrzygnął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 7 kwietnia 2017 r., nr 2461-IBPB-2-2.4511.117.2017.1.KK.

Zakład pracy postanowił zorganizować dla wszystkich pracowników wycieczkę turystyczno-krajoznawczą i jej koszt dofinansować ze środków ZFŚS. Celem wycieczki ma być integracja pracowników - pracodawca założył, że wspólny wyjazd może przyczynić się do poprawy współpracy między nimi i zwiększenia motywacji do pracy. Na podstawie zgłoszeń pracowników znana będzie liczba osób biorących udział w wyciecze. W oparciu o kalkulację przeprowadzoną przez biuro podróży znany będzie też jednostkowy koszt wycieczki. Dodatkowo dla chętnych będą zakupione wejściówki umożliwiające np. zwiedzanie muzeów. W zaprezentowanej sytuacji pracodawca miał wątpliwości, czy sfinansowany przez niego z ZFŚS koszt wycieczki powiększony o koszty udziału w dodatkowych atrakcjach będzie po stronie pracowników generował opodatkowany przychód w podatku dochodowym. O rozstrzygnięcie tej kwestii wystąpił do organu podatkowego.

Z powodu niejednolitości orzecznictwa w kwestii definicji pojęcia "nieodpłatnego świadczenia" zasadniczego znaczenia w opinii organu podatkowego wydającego interpretację nabrał wyrok TK z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13. Trybunał wskazał w nim, jakie kryteria statuują nieodpłatne świadczenie generujące u pracownika przychód ze stosunku pracy. Posiłkując się tym rozstrzygnięciem organ podatkowy stwierdził, że w przypadku zorganizowania wycieczki o charakterze integracyjnym dla pracowników na zasadzie powszechnej dostępności i na równych zasadach, nie można mówić o przychodzie uzyskanym z tytułu nieodpłatnego świadczenia w postaci zaoszczędzenia wydatku, mimo że udział w niej będzie dobrowolny. W opinii organu nie można bowiem zakładać, że gdyby nie wycieczka organizowana i dofinansowana przez pracodawcę, pracownik wydałby pieniądze na uczestnictwo w takim przedsięwzięciu. Zdaniem organu przychód z tytułu udziału w dofinansowanej wycieczce nie powstanie u pracownika także z tego powodu, że brak jest podstaw, by świadczenie adresowane do wszystkich pracowników przypisać indywidualnym uczestnikom, jako ich wymierną korzyść, a bez skonkretyzowanego i indywidualnie przypisanego świadczenia nie można określić wysokości przychodu.

www.ZFSS.pl - Świadczenia z Funduszu:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60