ZFŚS, fundusz socjalny, świadczenia socjalne, świadczenie urlopowe
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (947) z dnia 20.04.2017

Pożyczki dla pracowników ze środków ZFŚS

Tworzymy ZFŚS, z którego zamierzamy udzielać pożyczek dla pracowników na cele mieszkaniowe. Jak należy ewidencjonować udzielenie i spłatę takiej pożyczki? Czy odsetki naliczane od pożyczek rozliczać wynikowo, czy bezpośrednio z kontem Funduszu?

Ewidencja udzielenia i spłaty pożyczki na cele mieszkaniowe ze środków ZFŚS może następować z wykorzystaniem konta 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami". Odsetki zawarte w spłacanych przez pracowników ratach nie podlegają rozliczeniu wynikowemu, lecz w korespondencji z kontem Funduszu.

Możliwość przeznaczenia środków ZFŚS na pożyczki dla pracowników wynika bezpośrednio z przepisów ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800 ze zm.). W myśl zawartych w niej regulacji, środki tego funduszu mogą być przeznaczane na finansowanie działalności socjalnej polegającej między innymi na udzielaniu pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową. Pomoc mieszkaniowa udzielana w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych może obejmować zapomogi, jak również pożyczki.

Kwota pożyczki udzielonej z ZFŚS nie zmniejsza tego funduszu (nie księguje się jej na koncie 85-0 "Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"). Ewidencja przebiega jedynie na koncie rachunku bankowego i rozrachunków z pracownikami. Wypłata środków pieniężnych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym ZFŚS rodzi należność od pracownika, czyli inaczej jego zobowiązanie wobec funduszu - saldo Wn konta 23-4.

W księgach rachunkowych udzielenie pożyczki ze środków ZFŚS może przebiegać następującym zapisem:

      - Wn konto 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami"
          (w analityce: Dany pracownik),
      - Ma konto 13-5/0 "Rachunek bankowy wyodrębnionych
          środków ZFŚS".

Natomiast dokonywana następnie spłata rat pożyczki przez pracownika powoduje zwiększenie stanu środków ZFŚS i zmniejszenie należności funduszu, dlatego w księgach rachunkowych ujmuje się ją zapisem:

      - Wn konto 13-5/0,
      - Ma konto 23-4.

Jeśli jednak spłata pożyczki przez pracownika odbywa się w formie potrącania poszczególnych rat z wynagrodzenia pracownika (za jego zgodą wyrażoną na piśmie), spłatę taką ujmuje się w księgach rachunkowych, zapisem:

      - Wn konto 23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń",
      - Ma konto 23-4.

W takim przypadku jednocześnie należy dokonać refundacji środków, zapisem: Wn konto 13-5/0, Ma konto 13-0 "Rachunek bankowy". Refundacja środków konieczna jest również w przypadku, gdy raty pożyczki wpłacane są przez pracownika na rachunek bieżący lub do kasy jednostki.

Stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o ZFŚS, wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe zwiększają środki ZFŚS. Wobec tego naliczenie odsetek od takiej pożyczki księgowane jest zapisem:

      - Wn konto 23-4,
      - Ma konto 85-0 "Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych".

Przykład

W kwietniu 2017 r. ze środków ZFŚS udzielono pracownikowi pożyczki mieszkaniowej w wysokości 2.400 zł. Na podstawie zgody pracownika, pożyczka spłacana jest w równych miesięcznych ratach wraz z należnymi odsetkami, poprzez potrącenie z wynagrodzenia.

Pierwsza rata spłaty pożyczki wyniosła 212 zł, w tym odsetki w wysokości: 12 zł.

Dekretacja:

Opis operacji: Kwota Konto
Wn Ma
1. Udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe: 2.400 zł 23-4 13-5/0
2. Odsetki od udzielonej pożyczki: 12 zł 23-4 85-0
3. Potrącona rata wraz z odsetkami z wynagrodzenia: 200 zł + 12 zł =  212 zł 23-0 23-4
4. Refundacja środków, tj. przelew środków z rachunku bieżącego na rachunek ZFŚS
w wysokości potrąconej raty pożyczki wraz z odsetkami:
212 zł 13-5/0 13-0

Księgowania:

Pożyczki dla pracowników ze środków ZFŚS

www.ZFSS.pl - Świadczenia z Funduszu:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60