ZFŚS, fundusz socjalny, świadczenia socjalne, świadczenie urlopowe
lupa
A A A

Korekty błędów popełnionych w księgach rachunkowych - Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 (438) z dnia 20.03.2017

Omyłkowe obciążenie ZFŚS kwotą prowizji bankowej

W naszej jednostce występuje różnica pomiędzy kontem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) a rachunkiem bankowym tego funduszu. Zauważyłam, że kosztami prowadzenia rachunku ZFŚS obciążane było konto funduszu. W jaki sposób to teraz skorygować?

Przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800 ze zm.), zobowiązują pracodawcę do gromadzenia środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na odrębnym rachunku bankowym. Jednak koszty związane z prowadzeniem tego rachunku, jak również inne opłaty pobierane przez bank od operacji jakie dokonywano na tym rachunku, nie powinny obciążać funduszu, ale koszty działalności podstawowej jednostki. W świetle bowiem art. 10ww. ustawy, środkami ZFŚS administruje pracodawca.

Koszty opłat i prowizji bankowych potrącanych z wyodrębnionego rachunku bankowego ZFŚS ujmuje się zapisem:

      - Wn konto 40-2 "Usługi obce" lub 55 "Koszty zarządu",
      - Ma konto 13-5/0 "Rachunek bankowy wyodrębnionych środków ZFŚS".

Przy czym, w takim przypadku wskazane jest dokonać ich refundacji, zapisem:

      - Wn konto 13-5/0 "Rachunek bankowy wyodrębnionych środków ZFŚS",
      - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".

Jeśli jednostka nie dokonywała w trakcie roku refundacji z rachunku bieżącego środków pieniężnych, które niesłusznie obciążyły rachunek bankowy ZFŚS, to między kontem 13-5/0 oraz kontem funduszu 85-0 będzie różnica w wysokości tych opłat, pod warunkiem oczywiście, że pozostałe transakcje związane z działalnością socjalną zostały ujęte prawidłowo. Gdy refundacji środków pieniężnych nie dokonywano w trakcie roku, to należy to uczynić w momencie stwierdzenia tego błędu.

Z kolei, jeśli prowizje i opłaty bankowe dotyczące administrowania środkami pieniężnymi funduszu obciążały konto funduszu po stronie Wn, zamiast koszty działalności operacyjnej, to wskazane jest przeksięgować opłaty bankowe obciążające konto 85-0 w ciężar kosztów działalności jeszcze przed zamknięciem ksiąg rachunkowych za okres sprawozdawczy, w którym stwierdzono błąd, zapisem:

      - Wn konto 40-2 "Usługi obce" lub 55 "Koszty zarządu",
      - Ma konto 85-0 "Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych".


Przykład

I. Założenia:

  1. W spółce tworzącej ZFŚS ustalono, że na dzień bilansowy, tj. 31 grudnia 2016 r., konto 85-0 "Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" wykazuje saldo Ma o wartości: 3.161,79 zł. Z kolei saldo Wn konta 13-5/0 "Rachunek bankowy wyodrębnionych środków ZFŚS" wynosi: 3.281,79 zł i zostało potwierdzone z bankiem.
     
  2. Jednostka podczas weryfikacji salda i zapisów na koncie 85-0 znalazła błąd polegający na księgowaniu kosztów prowizji bankowych na zmniejszenie funduszu, zamiast w ciężar kosztów działalności. Przy czym bank potrącał opłaty za prowadzenie rachunku ZFŚS z bieżącego rachunku jednostki. W związku z tym, nie była potrzebna refundacja (przelew) kosztów prowizji.
     
  3. Jednostka jednorazowym zapisem na dzień bilansowy dokonała zwiększenia funduszu w wysokości opłat za cały rok, tj. 120 zł. Ewidencję kosztów prowadzi tylko na kontach zespołu 4.

II. Dekretacja:

Opis operacji

Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - korekta księgowania prowizji bankowych za prowadzenie rachunku bankowego środków ZFŚS 120 zł 40-2 85-0

III. Księgowania:

Omyłkowe obciążenie ZFŚS kwotą prowizji bankowej W naszej jednostce występuje różnica pomiędzy ko

Po dokonaniu na koncie 85-0 zapisu zwiększającego fundusz o prowizje bankowe niesłusznie potrącane w trakcie roku obrotowego z tego konta, saldo Wn konta 13-5/0 oraz saldo Ma konta 85-0 są sobie równe i wynoszą: 3.281,79 zł.

www.ZFSS.pl - Świadczenia z Funduszu:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60