ZFŚS, fundusz socjalny, świadczenia socjalne, świadczenie urlopowe
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 85 (1335) z dnia 24.10.2016

Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS

W październiku 2016 r. jeden z pracowników otrzymał z ZFŚS świadczenie pieniężne o wartości 200 zł. Ponieważ w poprzednich miesiącach 2016 r. otrzymywał już inne świadczenia ze środków Funduszu, ich łączna wartość przekroczyła w październiku limit zwolnienia od podatku o 150 zł. Czy opodatkowaniu podlega w tym przypadku cała wartość uzyskanego świadczenia, czy tylko nadwyżka ponad limit zwolnienia?

Zwolnieniem od podatku dochodowego ustawodawca objął wartość otrzymywanych przez pracowników w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o ZFŚS, rzeczowych świadczeń oraz otrzymywanych przez nich w tym zakresie świadczeń pieniężnych, co wynika z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o pdof.

Jednak nie każde z wymienionych w tym przepisie świadczeń objęte jest zwolnieniem - jego wartość jest limitowana. Przedmiotowe świadczenia są wolne od podatku łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł. Stąd tylko nadwyżka ponad tę kwotę podlega opodatkowaniu.

W efekcie w analizowanym przypadku tylko część otrzymanego w październiku świadczenia pieniężnego w kwocie 150 zł, jako nadwyżka ponad ustawowy limit, podlega opodatkowaniu wraz z pozostałymi składnikami wynagrodzenia pracownika. Świadczenie to w całości będzie jednak zwolnione z oskładkowania.

Przykład

Pracownik, którego miesięczne wynagrodzenie wynosi 3.600 zł, w 2016 r. otrzymał w dniu wypłaty z ZFŚS świadczenia pieniężne: w czerwcu dofinansowanie do rehabilitacji - 120 zł, we wrześniu do wczasów pod gruszą - 210 zł i w październiku do pobytu w sanatorium - 200 zł. Ponieważ łączna wartość tych świadczeń przekroczyła w październiku o 150 zł ustawowy roczny limit 380 zł, pracodawca nadwyżkę tę powinien doliczyć do pozostałych składników wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi w październiku i od ich sumy obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy w następujący sposób:

- przychód ze stosunku pracy: (3.600 zł + 150 zł) 3.750 zł,
- podstawa obliczenia składek ZUS: 3.600 zł,
- obliczone składki ZUS: (13,71%) 493,56 zł,
- podstawa obliczenia składki zdrowotnej: 3.106,44 zł
(3.600 zł - 493,56 zł),
- składka zdrowotna: (9%) 279,58 zł,
(7,75%)  240,75 zł,
- podstawa opodatkowania (w zaokrągleniu): 3.145 zł
(3.600 zł + 150 zł) - (111,25 zł + 493,56 zł),
- zaliczka na podatek: (3.145 zł × 18%) - 46,33 zł  519,77 zł,
- zaliczka do US (w zaokrągleniu): (519,77 zł - 240,75 zł)  279,00 zł,
- do wypłaty dla pracownika:  2.697,86 zł
(3.600 zł + 150 zł - 493,56 zł - 279,58 zł - 279 zł).

www.ZFSS.pl - Świadczenia z Funduszu:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60