ZFŚS, fundusz socjalny, świadczenia socjalne, świadczenie urlopowe
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 50 (1300) z dnia 23.06.2016

Forma weryfikacji wniosków o świadczenia z ZFŚS bez wpływu na ich oskładkowanie

Samo wprowadzenie elektronicznej procedury dotyczącej składania i weryfikacji dokumentacji związanej z możliwością przyznania określonych świadczeń finansowanych ze środków ZFŚS pozostaje bez znaczenia dla zastosowania zwolnienia takich świadczeń z oskładkowania na podstawie § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia składkowego. Tak uznał ZUS Oddział w Gdańsku w interpretacji indywidualnej z dnia 25 maja 2016 r., znak: DI/100000/43/362/2016.

Wnioskodawca realizuje w swojej firmie politykę socjalną poprzez utworzony w niej ZFŚS. Jak wyjaśnił, sytuacja materialna pracowników uprawnionych do otrzymywania świadczeń finansowanych ze środków tego Funduszu jest weryfikowana (zgodnie z postanowieniami regulaminu obowiązującego w firmie oraz wymogami ustawy o ZFŚS) w oparciu o składane przez nich oświadczenia. W ich treści znajdują się m.in. informacje o średnim miesięcznym przychodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny pracownika za okres trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. Obecnie przedmiotowe wnioski oraz oświadczenia składane są w formie papierowej. Wnioskodawca planuje jednak przejść na elektroniczny system składania takich dokumentów. W ten sposób m.in. usprawni ich obsługę. Jednocześnie wyjaśnił, iż elektroniczna weryfikacja dokumentów przekazanych przez pracowników odbywać się będzie z taką samą starannością i wnikliwością, jaka miała miejsce przy dotychczasowym papierowym ich obiegu. W dalszym więc ciągu przy ustalaniu wysokości wsparcia finansowego ze środków ZFŚS brane będzie pod uwagę kryterium socjalne danego pracownika.

W jego opinii samo wprowadzenie elektronicznej możliwości składania przedmiotowych wniosków oraz ich weryfikacja nie będzie stanowiło negatywnej przesłanki do zastosowania wyłączenia wartości przyznanych pracownikom świadczeń ze składek ZUS na podstawie § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

ZUS zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy. Dodał jednocześnie, że dla zwolnienia z oskładkowania przyznawanych pracownikom świadczeń należy mieć na uwadze generalną zasadę wynikającą z art. 8 ust. 1 ustawy o ZFŚS. Zgodnie z nią przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu winno się uzależnić od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z ZFŚS. Oznacza to wykluczenie możliwości przyznawania wszystkim uprawnionym świadczeń ze środków tego Funduszu w jednakowej wysokości.

Jeśli więc wnioskodawca spełnia powyższe przesłanki, to nie ma przeszkód prawnych, aby otrzymane przez pracowników świadczenia (sfinansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach ZFŚS) korzystały z wyłączenia z podstawy wymiaru składek ZUS w oparciu o wskazany przepis powołanego rozporządzenia.

Wprowadzenie informatycznego systemu obsługi wniosków, oświadczeń oraz innej dokumentacji związanej z korzystaniem przez pracowników ze świadczeń finansowanych z ZFŚS nie zmienia bowiem faktu, iż pracodawca w dalszym ciągu przyznając i określając wysokość takich świadczeń będzie kierował się kryterium socjalnym.

www.ZFSS.pl - Świadczenia z Funduszu:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60