ZFŚS, fundusz socjalny, świadczenia socjalne, świadczenie urlopowe
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 33 (1283) z dnia 25.04.2016

Ewidencja księgowa pożyczki z ZFŚS dla pracownika

Jednostka udzieliła pracownikowi pożyczki z ZFŚS. Jak prawidłowo ująć jej spłatę, gdy ratę pożyczki potrąca się pracownikowi z wynagrodzenia? (pytanie z dyskusji na www.forum.gofin.pl nr 1003338)

Pracodawcy tworzący ZFŚS środki z tego Funduszu mogą przeznaczyć na działalność socjalną organizowaną na rzecz osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS. Przez działalność socjalną rozumie się m.in. udzielenie zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe (art. 2 pkt 1 ustawy o ZFŚS - Dz. U. z 2015 r. poz. 111 ze zm.).

Jeżeli pytająca jednostka udzieliła pracownikowi pożyczki z ZFŚS na cele mieszkaniowe, to ewidencję rozrachunków z tego tytułu można prowadzić na koncie 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami". Wówczas kwotę wypłaconej pracownikowi pożyczki ujmuje się zapisem:

- Wn konto 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami" (w analityce: Konto imienne pracownika),

- Ma konto 13-5 "Rachunek bankowy ZFŚS".

W zawartej umowie pożyczki określa się sposób i warunki, na jakich powinna nastąpić jej spłata. Z reguły jest ona spłacana przez pracownika w miesięcznych ratach. Ich kwota (wraz z ewentualnymi odsetkami) może być potrącana z wynagrodzenia pracownika za dany miesiąc. Należy wtedy pamiętać, że potrącenia tego pracodawca może dokonać, o ile pracownik wyraził na to pisemną zgodę. Wynika to z art. 91 § 1 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.). Wówczas spłatę rat pożyczki można ująć następująco:

- Wn konto 23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń" (w analityce: Konto imienne pracownika),

- Ma konto 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami" (w analityce: Konto imienne pracownika).

Równolegle należy dokonać przekazania kwoty spłaconej raty pożyczki z ZFŚS na rachunek tego Funduszu. Refundację tę ujmuje się następującym zapisem:

- Wn konto 13-5 "Rachunek bankowy ZFŚS",

- Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".

Jeśli zgodnie z obowiązującym regulaminem ZFŚS udzielona pracownikowi pożyczka była oprocentowana, to w myśl art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o ZFŚS wpływy z oprocentowanych pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe odnosi się na zwiększenie Funduszu.

Przykład

Założenia

  1. Jednostka w kwietniu 2016 r. udzieliła pracownikowi oprocentowanej pożyczki mieszkaniowej ze środków ZFŚS w wysokości 6.000 zł, której kwotę przekazano na rachunek bankowy pracownika.
     
  2. Z warunków określonych w umowie pożyczki wynika, że została ona udzielona na 24 miesiące, a raty będą spłacane co miesiąc, począwszy od maja br. w kwocie 250 zł. Natomiast należne odsetki w kwocie 90 zł zostaną zapłacone wraz z pierwszą ratą.
     
  3. Pracownik wyraził pisemną zgodę na potrącanie przez pracodawcę poszczególnych rat oraz odsetek od pożyczki z jego wynagrodzenia.

Dekretacja

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. WB - przekazanie kwoty udzielonej w kwietniu pożyczki mieszkaniowej
z ZFŚS:
6.000 zł 23-4 13-5
2. PK - należne odsetki od kwoty pożyczki: 90 zł 23-4 85
3. LP - lista płac za maj 2016 r. - potrącenie raty oraz odsetek od udzielonej
pożyczki z ZFŚS (zapis w księgach maja), tj. 250 zł + 90 zł = 
340 zł 23-0 23-4
4. WB - refundacja kwoty spłaconej raty i odsetek (zapis w księgach maja): 340 zł 13-5 13-0

Księgowania

Ewidencja księgowa pożyczki z ZFŚS dla pracownika

www.ZFSS.pl - Świadczenia z Funduszu:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60