ZFŚS, fundusz socjalny, świadczenia socjalne, świadczenie urlopowe
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 15 (1265) z dnia 22.02.2016

Opodatkowanie dofinansowania z ZFŚS

Od stycznia 2016 r. nasza firma z ZFŚS dofinansowuje osobom uprawnionym (pracownikom i emerytom), które zgłosiły chęć uczestniczenia w programie, karnety do klubów sportowych. W lutym chęć skorzystania z takiego świadczenia zgłosiła także osoba pobierająca świadczenie przedemerytalne (odeszła na świadczenie z naszej firmy, regulamin ZFŚS określa ją jako osobę uprawnioną). Czy przyznane jej w tym zakresie dofinansowanie korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego?

NIE. Pomimo że wskazany w pytaniu regulamin ZFŚS przewiduje możliwość przyznania dofinansowania osobom na świadczeniach przedemerytalnych, to w ustawie o pdof brak jest przepisu pozwalającego na zwolnienie takiego dofinansowania z opodatkowania. Świadczenie to nie mieści się ani w zakresie zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o pdof (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), ani też w art. 21 ust. 1 pkt 67 tej ustawy.

Pierwsze z przywołanych uregulowań wskazuje, że wolne od podatku dochodowego są świadczenia otrzymywane przez emerytów i rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy m.in. stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł. Zastosowanie tego zwolnienia uzależnione jest m.in. od posiadania przez podatnika statusu emeryta lub rencisty. Art. 4 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2015 r. poz. 748 ze zm.) wskazuje natomiast, że emerytem jest osoba mająca prawo do emerytury, w tym emerytury częściowej. Osoba pobierająca świadczenie przedemerytalne takiego prawa nie ma. W konsekwencji nie ma podstaw do uznania, że przedmiotowe zwolnienie ma zastosowanie w jej przypadku.

Natomiast art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o pdof określa, że ze zwolnienia od podatku dochodowego korzysta wartość otrzymywanych przez pracowników w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o ZFŚS, rzeczowych świadczeń oraz otrzymywanych przez nich w tym zakresie świadczeń pieniężnych łącznie do wysokości 380 zł w roku podatkowym. To z kolei zwolnienie można zastosować w odniesieniu do osoby posiadającej status pracownika. Z art. 2 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.) wynika, że pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Zatem również tego zwolnienia nie można zastosować do wskazanego w pytaniu świadczenia otrzymanego przez osobę na świadczeniu przedemerytalnym.

Wartość omawianego dofinansowania należy zakwalifikować jako przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o pdof, podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej. Na zakładzie pracy jako płatniku z tytułu jego dokonania nie spoczywa jednak obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy. Będzie on jedynie zobowiązany po zakończeniu roku podatkowego do sporządzenia i przekazania podatnikowi oraz właściwemu dla podatnika urzędowi skarbowemu rocznej informacji PIT-8C (art. 42a ustawy o pdof).

www.ZFSS.pl - Świadczenia z Funduszu:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60