ZFŚS, fundusz socjalny, świadczenia socjalne, świadczenie urlopowe
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 (902) z dnia 20.01.2016

Zakup autokaru ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Nasza firma prowadzi zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Czy możemy ze środków tego Funduszu zakupić autokar, który będzie wykorzystywany do organizacji wycieczek dla pracowników i ich dowozu na imprezy kulturalno-oświatowe i sportowo-rekreacyjne?

Możliwość sfinansowania autokaru ze środków ZFŚS budzi wątpliwości. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 111 ze zm.), środki tego Funduszu mogą być przeznaczone na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego. Za działalność socjalną, w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o ZFŚS, uważa się usługi świadczone przez pracodawców:

  • na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej,
     
  • w postaci opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego,
     
  • poprzez udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

Dla oceny sytuacji przedstawionej w pytaniu ważna jest jeszcze definicja zakładowego obiektu socjalnego, przez który zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o ZFŚS rozumie się ośrodki wczasowe i kolonijne, domy wypoczynkowe, sanatoria, ogrody działkowe, obiekty sportowo-rekreacyjne, żłobki, kluby dziecięce i przedszkola oraz obiekty służące działalności kulturalnej.

Jak wynika z art. 1 ust. 1 ustawy o ZFŚS, działalność socjalna może być finansowana ze środków Funduszu, natomiast zakładowe obiekty socjalne mogą być jedynie dofinansowane.

W świetle definicji zakładowego obiektu socjalnego, nie można zakwalifikować autokaru, o którym mowa w pytaniu, do takich obiektów. Można więc rozpatrywać jedynie zaliczenie autokaru jako elementu składowego działalności socjalnej, którą można w całości (na zasadach określonych w ustawie o ZFŚS) sfinansować z Funduszu. Z okoliczności wskazanych w pytaniu wynika, że przedmiotowy autokar byłby wykorzystywany do takiej działalności. Jest jednak wątpliwe, czy jego zakup można zakwalifikować jako działalność socjalną w sensie ścisłym. Autokar jest środkiem pomocniczym do jej prowadzenia, jednak sam jego zakup nie będzie, naszym zdaniem, przejawem działalności socjalnej. Jest nią dopiero konkretna forma działalności socjalnej wskazana w art. 2 pkt 1 ustawy o ZFŚS, jak np. impreza kulturalno-oświatowa czy wycieczka oraz zorganizowany przez pracodawcę dojazd na taką imprezę (ale nie sam zakup środka transportu, który może nastąpić o wiele wcześniej).

Należy zauważyć, że zapewnienie pracownikom udziału w imprezach kulturalno-oświatowych czy sportowo-rekreacyjnych finansowanych ze środków Funduszu nie wymaga od pracodawcy własnego środka transportu. Może on zdecydować się na alternatywne sposoby dowiezienia pracowników, np. wynajętym autokarem. Konieczność posiadania własnego autokaru wykorzystywanego dla potrzeb Funduszu musiałaby być uzasadniona dużą skalą prowadzonej działalności socjalnej, w tym dużą częstotliwością wyjazdów organizowanych dla pracowników i innych osób uprawnionych. Nie wiemy, czy tak jest w omawianym przypadku. Nawet jednak przy założeniu, że w konkretnym przypadku mamy do czynienia z firmą, w której często organizuje się wyjazdy i inne imprezy plenerowe w ramach ZFŚS, zakup autokaru ze środków Funduszu może być różnie interpretowany - z uwagi na wątpliwości, czy już w chwili zakupu może on być zaliczony do środków służących prowadzeniu działalności socjalnej z ZFŚS.

www.ZFSS.pl - Świadczenia z Funduszu:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60