ZFŚS, fundusz socjalny, świadczenia socjalne, świadczenie urlopowe
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (397) z dnia 1.10.2015

Dokumentowanie sytuacji materialnej pracownika ubiegającego się o świadczenie z ZFŚS - stanowisko GIODO

Pracownik wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie wypoczynku (z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych), którego wysokość zależy od sytuacji dochodowej rodziny. Stosownie do zapisów regulaminu Funduszu, zwróciliśmy się do pracownika o przedłożenie do wglądu dokumentów potwierdzających dochody, w tym PIT, bowiem jest on zatrudniony także w innej firmie. Czy jest to zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych?

Pracodawca ma prawo żądać wymienionych dokumentów, jeśli taki obowiązek wynika z regulaminu Funduszu.

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dalej Fundusz, jest instytucją prawną, która ma łagodzić różnice w poziomie życia pracowników i ich rodzin, a jego adresatami są zwłaszcza rodziny o najniższych dochodach. Tak wyjaśnił Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 20 sierpnia 2001 r. (sygn. akt I PKN 579/00, OSNP 2003/14/331).

Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń z Funduszu (z uwzględnieniem kryterium socjalnego) oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności, określa pracodawca w regulaminie ustalanym zgodnie z art. 27 ust. 1 albo z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 167 z późn. zm.), dalej ustawy związkowej, a w razie braku związków, w uzgodnieniu z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów. Tak stanowi art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 111). W tym akcie zazwyczaj określa się widełki dochodowe, według których udziela się pomocy, m.in. na cele wskazane w pytaniu.

Ważne: Oceniając sytuację materialną wnioskującego o pomoc z Funduszu, należy brać pod uwagę wszystkie dochody osiągane przez gospodarstwo domowe, w którym funkcjonuje.

W świetle powyższego, pracodawca nie tylko może, ale także powinien domagać się od pracownika informacji o uzyskanych dochodach wszystkich członków rodziny. Potwierdza to Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) na stronie internetowej (www.giodo.gov.pl), wyjaśniając przy tym, że kwestie te należy objąć regulaminem Funduszu, oraz że: "(...) precyzowanie tych postanowień powinno następować z dużą ostrożnością właśnie ze względu na możliwość naruszenia prywatności osób ubiegających się o świadczenia. Regulamin powinien także określać, jakie informacje i dokumenty są niezbędne do dokonania oceny, czy osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych spełnia kryteria, od których uzależnia się jego przyznanie. (...)".

GIODO zaznaczył przy tym, że aktualna linia orzecznicza sądów pracy i ubezpieczeń społecznych opowiada się za tym, aby pracodawcy respektowali oświadczenia pracowników o wysokości dochodu przypadającego na jednego członka rodziny ze wskazaniem, ile osób i w jakim wieku składa się na rodzinę pracownika. Jak czytamy w dalszej części wyjaśnienia GIODO: "(...) Za dopuszczalne w celu dokonania weryfikacji sytuacji materialnej osoby ubiegającej się o środki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych uznać należy także przedstawienie pracodawcy zeznania podatkowego (PIT), lecz jedynie do wglądu.".

www.ZFSS.pl - Świadczenia z Funduszu:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60