ZFŚS, fundusz socjalny, świadczenia socjalne, świadczenie urlopowe
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (428) z dnia 10.01.2017

Informacja w sprawie rezygnacji z wypłacania świadczenia urlopowego i tworzenia ZFŚS

Przypominamy, że tzw. mały pracodawca spoza sfery budżetowej, który nie zamierza tworzyć zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dalej Funduszu, ani wypłacać świadczenia urlopowego, o ile nie jest objęty układem zbiorowym pracy albo regulaminem wynagradzania, informuje o tym pracowników w pierwszym miesiącu kalendarzowym każdego roku. Od 1 stycznia 2017 r. forma ta nie uległa zmianie - może to być np. zwykły komunikat wywieszony na tablicy ogłoszeń, jednakże zmienił się adresat omawianej normy prawnej.

Ważne: Fakultatywne tworzenie Funduszu lub wypłacanie świadczenia urlopowego przysługuje pracodawcom niebędącym jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi, zatrudniającym według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

Przy czym jeżeli u pracodawcy zatrudniającego według stanu na dzień 1 stycznia danego roku, co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, występuje zakładowa organizacja związkowa, to może ona wiążąco wnioskować o utworzenie Funduszu.

Tak stanowi art. 3 ust. 3 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, w brzmieniu wprowadzonym ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (do dnia oddania niniejszego numeru UiPP do druku ustawa oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw).

Wracając do omawianej informacji, należy zauważyć, że w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2016 r. pracodawcy zatrudniający 20 i więcej pracowników byli zobowiązani do tworzenia regulaminu wynagradzania. Od 1 stycznia 2017 r. stan zatrudnienia do tego celu także podwyższono i obecnie do wydania regulaminu wynagradzania są zobligowani pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników.

W literaturze przedmiotu można spotkać stanowisko, zgodnie z którym ustawowa zmiana kryterium wielkości zatrudnienia powoduje, że: "(...) regulaminy pracy obowiązujące u pracodawców, którzy nie spełniają kryterium liczby pracowników, tracą moc (...)" (por. A. Dubowik, PiZS nr 3 z 2004 r., str. 8). Biorąc jednak pod uwagę treść art. 772 § 12 K.p. w nowym brzmieniu, regulamin wynagradzania mogą tworzyć także pracodawcy zatrudniający mniej niż 50 pracowników, co prowadzi do wniosku, że istniejące akty wewnętrzne zachowują swoją moc. Jeżeli zatem pracodawca jest objęty tym aktem, rezygnację z tworzenia Funduszu powinien wprowadzić do jego postanowień. W innym przypadku musi sporządzić informację - najlepiej w formie pisemnej - i przekazać ją do końca stycznia 2017 r. do wiadomości pracowników.

www.ZFSS.pl - Świadczenie urlopowe:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.UrlopyPracownicze.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60